ludzikStaże – informacje - aktualizacja 1 sierpnia 2017

Planowane dyżury w okresie wakacji 

2 sierpnia ( środa) - 10.00-13.00

3 sierpnia ( czwartek) - 10.30-11.30

Proszę nie zapomnieć, że uczeń zobowiązany jest do 14 dni po zakończeniu stażu złożyć wniosek o stypendium (może zostać wysłany pocztą).

Wnioski należy złożyć :

Adres: Projekt - Centrum Kompetencji Zawodowych, Zespół Ekonomiki Oświaty

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Wniosek o wypłatę stypendium do pobrania poniżej w tabelce

Załącznikami do Wniosku jest:

  1. wypełniony i podpisany przez właściwe osoby Dziennik stażu,
  2. wypełniony i podpisany przez właściwe osoby Certyfikat odbycia stażu,
  3. kserokopię dokumentu tożsamości ucznia/uczennicy (legitymacja szkolna, lub dowód osobisty.

Uwaga wniosków nie skladamy w szkole za wyjątkiem gdy trafiają do mnie osobiście podczas wyznaczonych dyżurów jeżeli, ktoś nie ma możliwości bycia w tym czasie składa wniosek w ZEO

 

 

Dokumenty do pobrania Uwagi informacja
Dokumenty wspólne dla ucznia/pracodawcy
   
Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy    dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie data na dokumencie powinna być datą pierwszego dnia stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 4 Oświadczenie - Przetwarzanie danych osobowych data na dokumencie powinna być datą pierwszego dnia stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania   dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wniosek o przyznanie stypendium stażowego należy złożyć (wysłać) do 14 dni po ukończeniu stażu dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Wzór umowy z uczniem 3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje uczeń
Zawód: Technik usług fryzjerskich/Fryzjer    
Certyfikat - technik usług fryzjerskich / fryzjer    
Ramowy program stażu - technik usług fryzjerskich / fryzjer   podpisany przez pracodawcę i opiekuna stazu
Dziennik stażu - technik usług fryzjerskich / fryzjer  proszę pilnować dat* w szczególności rozpoczynający staż 1 lipca  Przykłady poprawnie wypisanych dat
Zawód: Logistyk    
Certyfikat - logistyk (pierwszy miesiąc)    
Certyfikat - logistyk (drugi miesiąc)    
Ramowy program stażu - logistyk (pierwszy miesiąc)   podpisany przez pracodawcę i opiekuna stazu
Ramowy program stażu - logistyk (drugi miesiąc)   podpisany przez pracodawcę i opiekuna stazu
Dziennik stażu - logistyk (pierwszy miesiąc)  proszę pilnować dat* w szczególności rozpoczynający staż 1 lipca Przykłady poprawnie wypisanych dat
Dziennik stażu - logistyk (drugi miesiąc)    
Zawód: Technik pojazdów samochodowych / mechanik pojazdów samochodowych    
Certyfikat - mechanik (pierwszy miesiąc)    
Certyfikat - mechanik (drugi miesiąc)    
Ramowy program stażu - mechanik (pierwsz miesiąc)    podpisany przez pracodawcę i opiekuna stazu
Ramowy program stażu - mechanik (drugi miesiąc)    podpisany przez pracodawcę i opiekuna stazu
Dziennik stażu - mechanik (pierwszy miesiąc)  proszę pilnować dat* w szczególności rozpoczynający staż 1 lipca  Przykłady poprawnie wypisanych dat
Dziennik stażu - mechanik (drugi miesiąc)    
Dokumenty dla pracodawcy    
Porozumienie z pracodawcą - fryzjer  3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca
Porozumienie z pracodawcą - logistyk  3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca
Porozumienie z prcodawcą - mechanik  3 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca
Oświadczenie o poniesionych kosztach   dokument wypełnia pracodawca po zakończeniu stażu
Oddelegowanie pracownika do opieki nad stażystą (przykład pisma)    
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 2 sztuki podpisane dokument wypełnia i podpisuje pracodawca
Wyjaśnienie zasad związanych z refundacją (opieka/wyposażenie) Przeczytać przed wypełnieniem oświadczenia o kosztach  infomacja dla pracodawców
Regulaminy    
Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ    
Regulamin udzielania stypendiów stażowych    
     
 *Zasada jest taka, że uczeń w tygodniu nie może przepracować więcej niż 35 godzin i dodatkowo musi mieć zapewniony odpoczynek 48 godzin, który obejmuje niedzielę czyli może to być przerwa sobota-niedziela lub niedziela-poniedziałek.
Archiwum dyżurów:
26 czerwca - poniedziałek w godzianch 9.15 - 18.00
27 czerwca - wtorek w godzinach 9.15 - 19.30
28 czerwca - środa w godzinach 7.30-14.00
29 czerwca - czwartek w godzinach 8.00-17.00
 Informacja dla pracodawców
Pracodawca ma 60 dni na złożenie dokumentów do rozliczenia stażu. Po tym terminie ubieganie się o zwrot kosztów nie jest możliwe.
Dokumenty należy składać w Centrum Kompetencji Zawodowych, Zespół Ekonomiki Oświaty ul. Ułanów 9, 31-450 KrakówSzkoła nie pośredniczy w żaden sposób w rozliczeniu refundacji. Pracodawca rozlicza się bezpośrednio z ZEO.