Wyniki ewaluacji przeprowadzonej w Technikum

Przedstawiamy wyniki ewaluacji przeprowadzonej w naszym Technikum

Raport z ewaluacji

Pracownie samochodowe w ZSM nr 2

Pracownie jakich w Krakowie jeszcze nie było.

Uroczyste_otwarcie Cztery nowoczesne pracownie samochodowe zostały otwarte w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, w dniu 26.01.2012 są to: pracownia naprawy pojazdów samochodowych, pracownia diagnostyczna, pracownia badawcza silników spalinowych, pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych. Są one wyposażone między innymi w urządzenia do diagnostyki zawieszenia, silników spalinowych, systemów elektronicznych i cyfrowych. Równocześnie szkoła została wyposażona w kompletną linię diagnostyki pojazdów samochodowych. ZSM nr 2 został dzięki temu najlepiej i najnowocześniej wyposażoną szkołą kształcącą w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Pracownie służyć będą kształceniu młodzieży, dając jej świetne przygotowanie do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy i dobrze wynagradzanych. Koszty projektu wyniosły 1 334 000,00 zł. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poniżej 3 filmy z otwarcia pracowni
Opracowanie i montaż filmów: Pan Stanisław Paruch - serdecznie dziękujemy :)

Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

Pracownia diagnostyki samochodowej

Pracownia silników