Informujemy, że w szkole są już do odebrania podpisane porozumienia dla przedsiębiorców, u których uczniowie realizują staże wakacyjne. Możliwość odbioru od poniedziału do piątku w godzinach 10.00-12.00 w sekretariacie szkoły. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśniać z opiekunem merytorycznym stażu Panem Grzegorzem Turkiem drogą e-mail lub telefonicznie.

Równocześnie wzór oświadczenia, kóre przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć do 14 dni po zakończeniu stażu przez ostatniego ucznia. tutaj