Kursy Zawodowe

Dokumenty przyjmowane   do dnia 10.01.2014 ( piątek) do godziny 10.00 u KSP.

Wymagane dokumenty

formularz zgłoszeniowy do projektu

deklaracja uczestnictwa w projekcie

oświadczenie- przetwarzanie danych osobowych

zaświadczenie dyrektora szkoły

potwierdzenie znajomości regulaminu

Wykaz kursów:

1. Inteligentne systemy alarmowe ---- 2 kursy po 8 uczestników

2. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-frezowanie ---- 2 kursy po 8 uczestników

3. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC-toczenie ---- 2 kursy po 8 uczestników

4. Diagnostyka pojazdów samochodowych ---- 2 kursy po 8 uczestników

5. Obsługa przyrządów pomiarowych występujących w mechatronice pojazdów samochodowych ---- 2 kursy po 8 uczestników

6. Spawanie metodą MAG ---- 2 kursy po 10 uczestników

7. Spawanie gazowe 311 ---- 2 kursy po 10 uczestników

8. Wykonywanie szaf sterowniczych i tablic rozdzielczych ---- 1 kurs 8 uczestników

9. Programowanie sterowników PLC ---- 1 kurs 8 uczestników

10. Obsługa programu kosztorysowania robót budowlanych Zuzia ---- 1 kurs 10 uczestników

16. Prace malarsko – tapeciarskie ---- 1 kurs 10 uczestników

18. Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym ---- 1 kurs 10 uczestników

Szczegółowe informacje na stronie www.ckp.krakow.pl