O G Ł O S Z E N I E o naborze na nowe kursy zawodowe
Dokumenty przyjmowane u KSP od środy 17.04.2013 do 22.04.2013 do godziny 12.00. Ze względu na termin rozpoczęcia zajęć dokumentów rekrutacyjnych na niżej wymienione kursy nie mogą składać uczniowie klas czwartych z technikum.
L.p. Nazwa kursu

Ilość

grup

Czas trwania kursu

(godz.)

Rozpoczęcie kursów
1  Systemy Diesla EDC 2 10

 Grupa I 6 maja 2013 r.

 Grupa II 7 maja 2013 r.

2  Obsługa serwonapędów i falowników 1 20  6 maja 2013 r.
3  Automatyka budynkowa z  oprogramowaniem 1 40  21 maja 2013 r.