Poniżej dostępne są materiału dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach:

  • fryzjer,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • sprzedawca,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik logistyk

Pakiety edukacyjne zostały pobrane ze strony KOWEZiU i stanowią elementy modułowego programu nauczania.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zdobywania wiedzy: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

Fryzjer:
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - tutaj
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich - tutaj
Stosowanie przepisów prawa w działalności usługowej - tutaj
Ocena jakości świadczonych usług - tutaj
Prowadzenie marketingu usług - tutaj
Prowadzenie korespondencji biurowej - tutaj
Charakteryzowanie budowy i funkcji skóry oraz włosów - tutaj
Rozpoznawanie patologicznych zmian na skórze - tutaj
Rozpoznawanie uszkodzeń i chorób włosów - tutaj
Organizowanie stanowiska pracy fryzjera - tutaj
Charakteryzowanie historii rzemiosła i sztuki fryzjerskiej - tutaj
Rozpoznawanie form przestrzennych stosowanych we fryzjerstwie - tutaj
Rozpoznawanie form kształtowania fryzury - tutaj
Rozpoznawanie barw i form kolorystycznych stosowanych we fryzjerstwie - tutaj
Wykonywanie rysunku instruktażowego fryzury - tutaj
Wykonywanie fryzjerskich zabiegów pielęgnacyjnych - tutaj
Czesanie włosów - tutaj
Formowanie fryzur - tutaj
Planowanie zabiegów strzyżenia włosów - tutaj
Wykonywanie strzyżenia włosów - tutaj
Dobieranie preparatów do trwałego ondulowania i prostowania włosów - tutaj
Planowanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów - tutaj
Wykonywanie trwałego ondulowania i prostowania włosów - tutaj
Dobieranie preparatów do rozjaśniania i odbarwiania włosów - tutaj
Planowanie zabiegów rozjaśniania i odbarwiania włosów - tutaj
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów - tutaj
Dobieranie preparatów do farbowania włosów - tutaj
Planowanie zabiegów farbowania włosów - tutaj
Farbowanie włosów - tutaj
 
Mechanik pojazdów samochodowych:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska - tutaj
Posługiwanie się dokumentacją techniczną - tutaj
Konstruowanie elementów maszyn - tutaj
Wytwarzanie elementów maszyn - tutaj
Analizowanie obwodów elektrycznych - tutaj
Stosowanie maszyn i urządzeń elektrycznych - tutaj
Charakteryzowanie budowy pojazdów samochodowych - tutaj
Wykonywanie montażu i demontażu silnika dwusuwowego - tutaj
Wykonywanie montażu i demontażu silnika czterosuwowego - tutaj
Wykonywanie montażu i demontażu układów zasilania silników z zapłonem iskrowym - tutaj
Wykonywanie montażu i demontażu układów zasilania silników z zapłonem samoczynnym - tutaj
Wykonywanie montażu i demontażu kół samochodowych i naprawy ogumienia - tutaj
Wykonywanie naprawy silników samochodowych - tutaj
Wykonywanie naprawy zespołów napędowych - tutaj
Wykonywanie naprawy układów kierowniczych - tutaj
Wykonywanie naprawy układów hamulcowych - tutaj
Wykonywanie naprawy podzespołów układu nośnego samochodów - tutaj
Wykonywanie naprawy układów chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - tutaj
Wykonywanie pomiarów diagnostycznych silnika - tutaj
Wykonywanie naprawy elementów nadwozi pojazdów samochodowych - tutaj
 
 Elektromechanik pojazdów samochodowych
Przygotowanie do bezpiecznej pracy - tutaj
Posługiwanie się dokumentacją techniczną - tutaj
Dobieranie materiałów stosowanych w układach konstrukcyjnych pojazdów samochodowych - tutaj
Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej - tutaj
Wykonywanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych - tutaj
Rozpoznawanie elementów, podzespołów i układów mechanicznych w pojazdach samochodowych - tutaj
Rozpoznawanie materiałów i elementów urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz obwodów elektrycznych w pojazdach samochodowych - tutaj
Badanie elementów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w instalacjach pojazdów samochodowych - tutaj
Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu stałego - tutaj
Obliczanie i pomiary parametrów obwodów prądu przemiennego - tutaj
Badanie układów elektronicznych występujących w pojazdach samochodowych - tutaj
Organizowanie stanowiska pracy do obsługi urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych - tutaj
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów i podzespołów obwodu zasilania - tutaj
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów obwodu rozruchu i urządzeń rozruchowych - tutaj
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów i podzespołów układu zapłonowego - tutaj
Wykonywanie obsługi i konserwacji elementów instalacji oświetleniowej i urządzeń kontrolno - sygnalizacyjnych - tutaj
Montowanie przewodów instalacji elektrycznej i elektronicznej oraz wyposażenia dodatkowego - tutaj
Demontaż i montaż podzespołów mechanicznych w pojazdach samochodowych - tutaj
Identyfikowanie i przygotowanie aparatury diagnostycznej oraz urządzeń kontrolno - pomiarowych do wykonywania badań diagnostycznych - tutaj
Badanie i naprawa elementów elektrycznych i elektronicznych oraz podzespołów w podstawowych obwodach instalacji samochodowej - tutaj
Badanie i naprawa układów bezpieczeństwa biernego oraz układów ABS, ASR, ESP i EBD - tutaj
Badanie i naprawa elektronicznych elementów układów zasilania silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym - tutaj
Badanie i naprawa elektronicznych elementów zawieszeń w pojazdach samochodowych (ECAS) - tutaj
Badanie i naprawa elektronicznych elementów sterowania skrzyń biegów - tutaj
Badanie i naprawa elektronicznych elementów klimatyzacji - tutaj
 
Sprzedawca:
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tutaj
Przygotowanie do zatrudnienia - tutaj
Nawiązywanie kontaktów międzyludzkich - tutaj
Organizowanie zaopatrzenia - tutaj
Odbiór ilościowy i jakościowy towarów - tutaj
Magazynowanie towarów - tutaj
Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży - tutaj
Komunikowanie się z klientem - tutaj
Aktywizowanie procesu sprzedaży - tutaj
Prowadzenie obliczeń finansowych - tutaj
Obsługa stanowiska kasowego - tutaj
Sporządzanie dokumentów finansowych - tutaj
Uczestniczenie w kontroli wewnętrznej i zewnętrznej - tutaj
Korzystanie z komputerowych programów handlowo - magazynowych - tutaj
Prowadzenie działalności gospodarczej - tutaj
Technikum
Technik usług fryzjerskich:
Charakteryzowanie budowy i fizjologii skóry - tutaj
Rozpoznawanie patologicznych zmian skórnych - tutaj
Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu, uszkodzeń i chorób włosów - tutaj
Charakteryzowanie rozwoju rzemiosła i sztuki fryzjerskiej - tutaj
Stosowanie różnych form kształtowania fryzur - tutaj
Stosowanie form kolorystycznych - tutaj
Wykonywanie rysunków technicznych fryzur - tutaj
Projektowanie fryzur - tutaj
Organizowanie prac fryzjerskich - tutaj
Planowanie zabiegów pielęgnacyjnych - tutaj
Dobieranie preparatów do pielęgnacji włosów - tutaj
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych - tutaj
Wykonywanie wodnej ondulacji - tutaj
Strzyżenie włosów - tutaj
Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania i prostowania włosów - tutaj
Rozjaśnianie i odbarwianie włosów - tutaj
Barwienie włosów - tutaj
Rozpoznawanie psychicznych uwarunkowań procesu nauczania - uczenia się - tutaj
Stosowanie zasad i metod nauczania - tutaj
 Technik Logistyk
Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej - tutaj
Organizowanie łańcucha dostaw - tutaj
Wspomaganie komputerowe działań logistycznych - tutaj
Stosowanie procedur zarządzania jakością - tutaj
Prowadzenie negocjacji - tutaj
Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w zarządzaniu logistycznym - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w zaopatrzeniu - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych procesu technologicznego - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w dystrybucji - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce odpadami - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w organizacji transportu wewnętrznego - tutaj
Sporządzanie rachunku kosztów zadań logistycznych przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce zapasami - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce magazynowej - tutaj
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce opakowaniami - tutaj
Sporządzanie rachunku kosztów zadań logistycznych z zakresu gospodarki magazynowej - tutaj
Projektowanie zadań transportowo - spedycyjnych - tutaj
Sporządzanie dokumentacji transportowo - spedycyjnej - tutaj
Organizowanie rynku usług transportowo - spedycyjnych - tutaj
Stosowanie przepisów prawa i norm obowiązujących w usługach transportowo - spedycyjnych - tutaj
Stosowanie zasad ekonomiki w przedsiębiorstwach transportowo - spedycyjnych - tutaj
Posługiwanie się językiem obcym w realizacji zadań logistycznych - tutaj
Posługiwanie się drugim językiem obcym w realizacji zadań logistycznych - tutaj