Nieobecności - zastępstwa

Zastępstwa 20.09.18

Agnieszka Filarska-Durak
lekcja opis zastępca uwagi   
3 4 tl - planowanie przepływów zasobów informacji, L1 Paulina Świętach  
5 1 tm - logistyka magazynowa, L1 Krystyna Bigaj za nieobecny oddział
6 1 tm - logistyka magazynowa, L1 Robert Skowron  
7 4 tl - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agata Mączyńska
lekcja opis zastępca uwagi   
3 2 tm - wychowanie fizyczne, G2 Mirosław Piotrowski  
4 2 tm - wychowanie fizyczne, G2 Mirosław Piotrowski  
6 2 c - wychowanie fizyczne, G2 Adam Job  
7 2 c - wychowanie fizyczne, G2 Adam Job  
       
Joanna Palińska
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 tl - biologia, 311 Joanna Rusnarczyk  
3 3 te - biologia, 311 Jacek Dębowski  
5 1 ta - biologia, 311 Jacek Dębowski  
6 4 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 4 te(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Romana Urbaniec
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 tl - Uczniowie przychodzą później    
4 3 ta - matematyka, 312 Krystyna Bigaj za nieobecny oddział
5 3 ta - matematyka, 312 Małgorzata Dubiel  
6 1 a - matematyka, 312 Katarzyna Pajda za nieobecny oddział
7 1 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Mirosław Wojewski
lekcja opis zastępca uwagi   
5 2 tm - Okienko dla uczniów    
7 4 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    

21 września- zastępstwa

Anna Hanczakowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 c - Uczniowie przychodzą później    
2 2 c - Uczniowie przychodzą później    
3 4 te - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
4 1 c - techniki fryzjerskie, 204 Katarzyna Porczyk  
5 2 c - techniki fryzjerskie, 204 Monika Wojdała  
6 1 b - podstawy fryzjerstwa, 204 Robert Skowron  
7 3 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 1 te - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Agata Mączyńska
lekcja opis zastępca uwagi   
2 2 tm - Uczniowie przychodzą później    
3 2 te - wychowanie fizyczne, G1 Renata Piróg za pierwszą lekcję
5 3 tb - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 3 tb - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 tl - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 c - wychowanie fizyczne, G2 Dominik Ludwin za ostatnią lekcję
       
Joanna Palińska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 1 a - Uczniowie przychodzą później    
2 3 te - Uczniowie przychodzą później    
3 1 b - biologia, 311 Agnieszka Giemza  
4 1 te - biologia, 311 Adam Job za nieobecny oddział
5 1 b - godzina z wychowawcą, 311 Dariusz Szafraniec  
6 1 c - biologia, 311 Elżbieta Kiryszewska za nieobecny oddział
7 1 tm - biologia, 311 Katarzyna Pajda  
       
Mirosław Wojewski
lekcja opis zastępca uwagi   
3 1 ta - bezpieczeństwo i higiena pracy, 211 Jadwiga Polowiec  
4 1 a - podstawy konstrukcji maszyn, 211 Mirosław Piotrowski  
5 4 ta - organizacja obsługi pojazdów samochodowych, 211 Małgorzata Bartnik-Toczek za nieobecny oddział
6 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 ta - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 tm - Uczniowie zwolnieni do domu