Nieobecności - zastępstwa

zastępstwa, 13 grudnia

Agnieszka Filarska-Durak
lekcja opis zastępca uwagi   
3 4 tl - planowanie przepływów zasobów informacji, L1 Mirosław Piotrowski  
5 1 tm - logistyka magazynowa, L1 Agata Mączyńska  
6 1 tm - logistyka magazynowa, L1 Grzegorz Perek  
7 4 tl - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Anna Hanczakowska
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 te - Uczniowie przychodzą później    
2 2 c - Uczniowie przychodzą później    
3 1 c - podstawy fryzjerstwa, 204 Adam Job  
4 1 c - techniki fryzjerskie, 204 Mirosław Piotrowski  
       
Joanna Rusnarczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
5 1 te - godzina z wychowawcą, 113 Magdalena Wąsik za nieobecny oddział
6 3 tl - język polski, 113 Grzegorz Cieślik za nieobecny oddział
7 3 te - język angielski, 113 Małgorzata Józefowska za nieobecny oddział
8 2 tm - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Romana Urbaniec
lekcja opis zastępca uwagi   
1 3 tl - Uczniowie przychodzą później    
2 4 ta - matematyka, 312 Agata Mączyńska  
3 4 ta - matematyka, 312 Jacek Dębowski  
4 3 ta - matematyka, 312 Joanna Palińska  
5 3 ta - matematyka, 312 Jacek Dębowski  
6 1 a - matematyka, 312 Mirosław Wojewski  
7 1 ta - matematyka, 312 Katarzyna Pajda  

14 grudnia zastępstwa

Jacek Dębowski
lekcja opis zastępca uwagi   
1 2 ta - Uczniowie przychodzą później    
2 4 te - matematyka, 313 Grzegorz Perek  
3 2 tm - matematyka, 313 Grzegorz Gawłowski za nieobecny oddział
4 1 tl - matematyka, 313 Agata Mączyńska za ostatnią lekcję
5 1 tl - matematyka, 313 Dariusz Szafraniec  
7 2 tm - matematyka, 313 Joanna Palińska za nieobecny oddział
       
Katarzyna Porczyk
lekcja opis zastępca uwagi   
2 1 te(2) - Uczniowie przychodzą później    
3 1 c - wychowanie fizyczne, G4 Grzegorz Perek  
       
Izabela Sagan
lekcja opis zastępca uwagi   
1 4 tl - Uczniowie przychodzą później    
2 4 tl - Uczniowie przychodzą później    
3 3 tl - język angielski, 113 Jadwiga Polowiec  
6 1 tl - Uczniowie zwolnieni do domu