Prawie 100 lat temu rozpoczęła sie historia naszej szkoły...

 


 

 • 1906 - przy Muzeum Przemysłowym w Krakowie utworzony został Komitet Budowy Szkoły Rzemiosł

 • 1927 - rozpoczęto budowę gmachu Szkoły Rzemiosł przy al.Skrzyneckiego 12 w Podgórzu

 • 1934 - szkoła otrzymała nazwę - Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa Nr1

 • 1934-36 - w szkole kształcono młodzież w następujących zawodach: monter, instalator, blacharz, ślusarz, kowal, mechanik, szofer, stolarz, elektrotechnik, malarz, fryzjer i uczęszczało do niej 2000 uczniów

 • 1939-45 - podczas wojny gmach szkolny zajmowała niemiecka jednostka wojskowa, a szkołę przeniesiono do baraku przy ul. Dietla i do synagogi przy ul. Agnieszki

 • 1946- odremontowano gmach przy al. Skrzyneckiego 12 i przeprowadzono wielką akcję pomocy szkole, z ogromnym udziałem rodziców, młodzieży, zakładów pracy i Izby Rzemieślniczej. Szkoła działała pod nową nazwą: Publiczna Średnia Szkoła Metalowa i Elektryczna

 • 1947-48 - dołączyły do szkoły: Technikum Zegarmistrzowskie, Liceum Elektryczne, Technikum dla Pracujących

 • 1949-50 - zorganizowano szkolne warsztaty radiowe

 • 1950-51 - powstały warsztaty dla tokarzy i ślusarzy, oraz warsztaty elektryczne dla nawijaczy i monterów maszyn elektrycznych. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty nowych warsztatów szkolnych.

 • 1953-54 - oddano do użytku nowe warsztaty szkolne.

 • 1973-74 - od tego roku szkolnego szkoła tworzy Zespół Szkół Mechanicznych Nr 2

 • 1995 - otrzymliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej fundusze na wyposażenie
  pracowni komputerowych i zakup obrabiarek sterowanych numeryczne. Powstaje więc centrum szkolenia w zakresie CAD (komputerowego wspomagania projektowania) oraz CNC (sterowania numerycznego)
  <img src="wyladun.jpg">A oto historyczny moment wyładunku nowoczesnego sprzętu

 • 1990 - religia wraca do szkoły. Katechezę w naszej szkole prowadzą o.o Redemptoryści.Odwiedza nas delegacja OO Redemptorystów z Hiszpanii.

 • 1992 - wizyta gosci z Anglii którzy zapoznawali się z systemem kształcenia młodzieży w szkołach technicznych w Polsce.

 • 1993 - otwarcie pierwszej sali komputerowej.

 • 1993 - szkołę odwiedza grupa młodzieży z Norwegii z byłą nauczycielką wychowania fizycznego.

 • 1994 - przedstawiciele firmy MTS prezentują programy z zakresu techniki CNC. Jesteśmy jedną z dwóch szkół w Polsce, która otrzymała pełne oprogramownie sterowania numerycznego obrabiarek.

 • 1994 - rozpoczyna się cykl programów profilaktyki uzależnień młodzieży NOE.

 • 1995 - powstało XXXII Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym z poszerzoną informatyką.

 • 1995 - przy działającym w szkole kole PCK powstaje Klub Honorowych Dawców Krwi, współpracujące z Instytutem Pediatrii w Prokocimiu.

 • 1995 - spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z Krakowa i prezentacja nowoczesnej pracowni metrologicznej.

 • 1996 - wystawy:
  - kultura naszych wschodnich sąsiadów
  - kultura i technika niemieckiego obszaru językowego

 • 1996 - Ojciec Sw. Jan PawełII udziela apostolskiego błogosławieństwa całej społeczności szkoły.

 • 1997 - spotkania ewangelizacyjne "Młodzież z misją" (YFCM)

 • 1998 - udział w targach edukacyjnych szkół na terenie ZSM nr1

 • 1998 - program profilaktyki uzależnień młodzież "TAK czy NIE"

 • 1999 - szkoła organizuje Targi Oświatowe pod patronatem Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UM Krakowa dla uczniów  szkół podstawowych.

 • 2000 - kolejne Targi Oświatowe na terenie Szkoły

 • 1 września 2002 - włączenie w skład ZSM Nr2  Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 im. E. Jerzmanowskiego.  Szkoła wniosła nowe kierunki kształcenia: fryzjer, sprzedawca.

 • 2002 - szkołę odwiedzili przedstawiciele Szkoły i Rzemiosła z Berlina.

 • 1 września 2002 - uruchomienie Liceum Profilowanego nr XV - profil usługowo gospodarczy,  ze szczególnym uwzględnieniem usług kosmetycznych, fryzjerskich i turystycznych
  - profil mechatroniczny

 • styczeń 2005 - uruchomienie nowej pracowni dydaktycznej: fryzjersko-kosmetycznej dla kształcenia w zawodzie fryzjer oraz przeznaczonej do zajęć specjalizujących w Liceum Profilowanym - profil usługowo-gospodarczy

 • 1 września 2005 - uruchomienie Technikum Uzupełniającego Zaocznego w zawodzie technik usług fryzjerskich.

 • listopad 2005 - nowa pracownia komputerowa w budynku szkoły

 • maj - czerwiec 2006 - nowa pracownia komputerowa oraz czytelnia multimedialna i biblioteka techniczna w budynku warsztatów szkolnych

 • maj - sierpień 2006 - remont hali warsztatów szkolnych i oddanie nowej pracowni naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych.

 • Lata obecne od 2010 można śledzić na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebook