Komunikat - Informacja w sprawie wzmocnienia warunków bezpieczeństwa

 W trosce o bezpieczeństwo uczniów i osób przebywających na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2  zwracam się do wszystkich Państwa z apelem o wspólne z nami – pracownikami Szkoły – wzmożenie działań mających na celu wzmocnienie warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego polegających między innymi na:

  1. Reagowaniu na jakiekolwiek przejawy nietypowych zachowań i działalności.
  2. Zachowaniu zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.
  3. Zwracaniu szczególnej uwagi na nieznane pojazdy znajdujące się na terenie Zespołu Szkół Mechaniczncyh nr 2 w Krakowie.
  4. Zwracaniu szczególnej uwagi na porzucone (pozostawione) paczki i bagaże.

Wiceryderkor ZSM nr 2 w Krakowie Grzegorz Turek