log chem3Technicy logistycy (4tm, 3tl) z naszej szkoły uczestniczą w projektach nawet w weekedny pod opieką pani mgr Magdaleny Maślanki! Projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ma na celu budowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów oraz promowanie informacji i działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu. Cele te są też nieodłącznym elementem EKOLOGISTYKI.
Na zdjęciach EKOLEKCJE - część I: badanie fizykochemiczne gleby w Zespole Szkół Chemicznych.

 logi chem2

 

log chem1