PRZED WYBRANIEM NASZEJ SZKOŁY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z:

  • REGULAMINEM REKRUTACJI (PDF)
  • OFERTĄ EDUKACYJNĄ (STRONA GŁÓWNA)

REGULAMIN 2019Kwestionariusz do pobrania dla absolwentów GimnazjumKwestionariusz do pobrania dla absolwentów Szkoły Podstawowej
Анкета для студентів з України

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie głównej !!!

Oddziały w systemie omikron - absolwenci GIMNAZJUM

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1ga, 1gb Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie: fizyka, matematyka
1gc Technik mechanik rozszerzenie: fizyka, matematyka
1ge, 1gf Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1gl Technik logistyk rozszerzenie: język angielski, geografia
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a, 1b Mechanik pojazdów samochodowych  
1am Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k Elektromechanik pojazdów samochodowych  
1km Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c, 1d Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1s Sprzedawca oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu

 

Oddziały w systemie omikron - absolwenci SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa Zawód / specjalność Dodatkowe informacje o oddziale
Technikum  nr 16
1pa, 1pb Technik pojazdów samochodowych rozszerzenie: fizyka, matematyka
1pc Technik mechanik rozszerzenie: fizyka, matematyka
1pe, 1pf Technik usług fryzjerskich rozszerzenie: język angielski, biologia/chemia
1pl Technik logistyk rozszerzenie: matematyka, język angielski
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
1a', 1b' Mechanik pojazdów samochodowych  
1AM Mechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1k' Elektromechanik pojazdów samochodowych  
1KM Elektromechanik pojazdów samochodowych oddział dla młodocianych pracowników*
1c', 1d' Fryzjer oddział dla młodocianych pracowników*
1s' Sprzedawca oddział dla młodocianych pracowników*
* uczniowie kształcący się jako młodociani pracownicy – praktyki zawodowe odbywają u pracodawcy z którym podpisują umowę o praktyczną naukę zawodu