pa040198 4 października 2012 r. grupa młodzieży z naszej Szkoły, uczestnicząca  w międzynarodowym programie Comenius, wzięła udział w spotkaniu z kierownikiem składowiska opadów komunalnych  Barycz, panem Rafałem Korbutem.  Celem spotkania było zdobycie rzetelnych informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Krakowie, co wpisuje się w temat projektu III edycji programu Comenius : „Rozwój miast przez pryzmat usług miejskich".

pa0401404 października 2012 r. grupa młodzieży z naszej Szkoły, uczestnicząca  w międzynarodowym programie Comenius, wzięła udział w spotkaniu z kierownikiem składowiska opadów komunalnych  Barycz, panem Rafałem Korbutem.  Celem spotkania było zdobycie rzetelnych informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Krakowie, co wpisuje się w temat projektu III edycji programu Comenius : „Rozwój miast przez pryzmat usług miejskich".  Składowisko odpadów komunalnych Barycz, potocznie zwane wysypiskiem śmieci, to miejsce składowania odpadów komunalnych dla Krakowa i Wieliczki, zajmujące obszar 36 ha otoczony pasem zieleni izolacyjnej. Eksploatacja składowiska rozpoczęła się w roku 1974  i prowadzona jest etapami. Po prezentacji dotyczącej pa040164historii oraz zakresu działalności składowiska, młodzież zwiedziła  jego obiekty tj. III etap składowiska; czwarty blok energetyczny do produkcji energii elektrycznej z biogazu;  kompostownię odpadów zielonych; sortownię odpadów;  halę magazynową sortowni wraz z punktem  gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich gromadzenia. Wizyta na składowisku uświadomiła nam potrzebę promocji aktywnych postaw proekologicznych oraz zachęciła do segregacji surowców wtórnych i recyklingu. Otrzymaliśmy także szereg rad i porad dotyczących tego co robić, aby nie produkować nadmiernej ilości odpadów, którymi zamierzamy się podzielić z uczniami naszej Szkoły. Przeprowadziliśmy także wywiad z kierownikiem składowiska, a naszym kolejnym celem jest zbadanie losów ekospalarnii, która ma wkrótce powstać w Krakowie.

pa040161pa040177pa040198