Konkurs na logo programu Comenius III w ZSM nr 2
Temat  projektu: " Rozwój miast przez pryzmat usług."
Uczestnicy projektu: szkoły z:
Francji (Agde), Niemiec (Darmstadt), Hiszpanii (Barcelona), Polski (Kraków)
Cel  konkursu: zaplanowanie logo, znaku graficznego projektu oddającego jego cele i przedstawiającego  uczestników.
Konkurs na logo programu Comenius III w ZSM nr 2
Temat  projektu: " Rozwój miast przez pryzmat usług."
Uczestnicy projektu: szkoły z: Francji (Agde), Niemiec(Darmstadt), Hiszpanii (Barcelona), Polski (Kraków)
Cel  konkursu: zaplanowanie logo, znaku graficznego projektu oddającego jego cele i przedstawiającego uczestników. Nasza szkoła przedstawi w projekcie funkcjonowanie transportu publicznego oraz problemy związane z utylizacją odpadów. Projekt skupia się zatem na aspektach związanych z ochroną środowiska.
Uczestnicy konkursu:
uczniowie ZSM nr 2
Czas trwania konkursu: do 15 grudnia  2011roku
nauczyciel prowadzący: Adam Job