Informacje dotyczące III edycji programu Comeniuscomenius_rgb
ZSM nr 2 w Krakowie po raz drugi uzyskał grant pozwalający na wzięcie udziału w międzynarodowym projekcie, finansowanym przez Unię Europejską. Oprócz naszej szkoły biorą w nim udział placówki z: Francji(Agde), Niemiec (Darmstadt), Hiszpanii (Barcelona).  Tytuł projektu to: "Rozwój miast przez pryzmat usług miejskich". Młodzież naszej szkoły  weźmie udział w  spotkaniach międzynarodowych grup w Darmstadt ( marzec 2012) i Barcelonie (listopad 2012). Celem projektu jest aktywność uczniów (pracują nad projektem), zmobilizowanie ich do korzystania z nowoczesnych mediów (intrnet, poczta, skype)  i uczenia się języków obcych. Każdy wyjazd związany jest również ze zwiedzaniem ważnych miejsc kultury. Efekty prac uczniów będzie można śledzić na specjalnej stronie internetowej, która jest w trakcie budowy. Również strona naszej szkoły zawiera wiele odniesień do Comeniusa; są to galerie ze zdjęciami oraz film poświęcony Erazmowi Józefowi Jerzmanowskiemu.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!!!
K. Bigaj