ziemiaOd 1września 2015 do 31 sierpnia 2018 roku nasza szkoła, wspólnie z partnerami z

Niemiec /Darmstadt/, 
Francji/ Agde/,
Hiszpanii /Barcelona/,
Turcji/ Stambuł/,
Rumunii/ Bacau/,

będzie realizować projekt programu Erasmus +.

Jego tytuł: „Coming home,leaving home. A project to make students aware of imigration problems in our countries” dotyczy jakże ważnego problemu – emigracji/ migracji/. Jest to temat „od zawsze” obecny w historii naszego kraju, co będziemy starali się ukazać w trakcie realizacji projektu; pokażemy portrety Polaków - emigrantów z przeszłości, nie zapominając o współczesnych rodakach przebywających w różnych krajach / np. wspólnota Polaków w Stambule – Adampol czy w Darmstadt /. Szczególną uwagę zwrócimy na Kraków. Pokażemy to miasto, jako „międzynarodowy dom” zbudowany wysiłkiem wielu narodowości, dlatego w szkole zorganizujemy dni kultury: żydowskiej, francuskiej, niemieckiej. Jednak wydarzenia, których obecnie jesteśmy świadkami - dramat imigrantów/ uchodźców z objętej wojną Syrii; masowa ucieczka ludzi przed nędzą z Afryki Wschodniej i państw islamskich - to temat ważny, który wpłynie również i na nasze życie ,dlatego chcemy zainteresować nim młodzież. To właśnie teraz decyduje się przyszłość i kształt Europy. Projekt jest nastawiony na współpracę uczniów szkół partnerskich, ma być „impulsem” do rozwijania swoich zainteresowań zdolności i nauki języków obcych, szczególnie angielskiego. Zakłada on również wyjazdy uczniów i nauczycieli. Uczniów chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszam do współpracy a wszystkich zainteresowanych, do śledzenia informacji o projekcie na stronie internetowej ZSM nr 2 !

Koordynator projektu Krystyna Bigaj