wprowadzenie

Czym jest „Comenius"?
To nazwa programu unijnego, którego celem jest propagowanie ciekawych projektów edukacyjnych. Jan Amos Komeński ( Comenius,1592 - 1670 ) był reformatorem szkolnictwa i twórcą nowożytnej pedagogiki rozumianej jako naukę skutecznego nauczania.
Nasza szkoła od września 2009 roku uczestniczy w projekcie, którego głównym inicjatorem jest placówka z Darmstadt w Niemczech. Poza tym w programie uczestniczą szkoły z Rzymu, Barcelony i Agde (Francja).Program zakończy się spotkaniem w Krakowie w kwietniu 2011 roku. Comenius II ma za zadanie prezentowanie sylwetek sławnych ludzi, których życie związane było zarówno z przemysłem, jak i sztuką , w tym celu posiada własną stronę internetową ułatwiającą komunikację pomiędzy uczestnikami.
Naszą postacią jest  01Erazm Józef Jerzmanowski 1844 - 1909, wybitny Polak, niestety dzisiaj nieco zapomniany. Był związany z Prokocimiem, gdzie do dnia dzisiejszego można podziwiać jego dom. Erazm Jerzmanowski to polski Nobel, ponieważ swój majątek przeznaczył na fundację promującą działalność charytatywną i kulturalną. Naszym zadaniem jest propagowaniem Jego postaci.