Konferencja

IMG_3269Dnia 23 października 2012 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona projektowi InterCar- „ Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi ICT w nauce zawodowego języka obcego  w szkołach kształcących dla przemysłu samochodowego".

Konferencja miała na celu upowszechnienie rezultatów projektu, którymi są podręcznik do nauczania języka obcego zawodowego (dostępny w języku angielskim, niemieckim i francuskim) oraz platforma e-learningowa  wraz z ćwiczeniami interaktywnymi.

Bratysława

CAM00035W dniach 15-17 października 2012 roku nauczyciele naszej szkoły- pani mgr Agnieszka Jadczak
i pani mgr Magdalena Wąsik wzięły udział w kolejnym, trzecim już spotkaniu partnerskim, który dotyczył programu Leonardo da Vinci i projektu: „ Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi ITC w nauce zawodowego języka obcego w szkołach kształcących dla przemysłu samochodowego- InterCar." Konferencja obyła się w Bratysławie i uczestniczyli w niej wszyscy partnerzy projektu. Podczas spotkania podsumowana została dotychczasowa działalność  uczestników projektu InterCar. W najbliższych dniach uczniom naszej szkoły, a konkretnie mechanikom samochodowym z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i  z Technikum Pojazdów Samochodowych udostępniona zostanie platforma e-learningowa oraz podręczniki, dzięki którym będą mogli oni rozwijać swoją wiedzę w ramach języka obcego zawodowego. Dostępny będzie również słownik internetowy (obrazkowy), w którym znaleźć będzie można słownictwo i wyrażenia z branży samochodowej.

CAM00027CAM00022

O projekcie

Czym jest projekt InterCar?

Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technik i narzędzi ICT w nauce zawodowego języka obcego w szkołach kształcących dla przemysłu samochodowego" (w skrócie InterCar) to międzynarodowy projekt partnerski, realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.

Jego celem jest wsparcie innowacyjnego podejścia do nauczania zawodowego języka obcego (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) w szkołach kształcących w zawodach branży samochodowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez transfer nowoczesnych metodologii nauczania wypracowanych na Słowacji i w Wielkiej Brytanii i przystosowanie ich do specyficznych potrzeb szkolnictwa zawodowego w Polsce. Czas trwania projektu to styczeń 2011 - grudzień 2012.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół kształcących w branży samochodowej oraz wszystkich innych osób zainteresowanych nauką zawodowego języka obcego. Oferuje im dostęp do nowoczesnych, specjalistycznych materiałów edukacyjnych, jakich obecnie brakuje na polskim rynku wydawniczym. Materiały te to przede wszystkim interaktywna platforma e-learningowa zawierająca moduły do nauki języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego), na którą składa się ponad 4000 zróżnicowanych ćwiczeń (wykorzystującym m.in. animacje 2D i 3D). Ponadto opracowane zostaną podręczniki dla nauczycieli i uczniów oraz polsko-angielsko-niemiecko-francuski słownik techniczny.

Partnerzy

Koordynatorem projektu jest Centre for Modern Education (PL)

Oprócz naszej szkoły partnerami projektu są następujące szkoły oraz instytucje:

  • Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. M. Batko wChorzowie
  • Zespół Szkół Samochodowych iLicealnych nr 2 wWarszawie
  • Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej iUstawicznej
  • Centre for Modern Education (Słowacja)
  • Centre for Modern Education (Węgry)

InterCar w naszej szkole

Już wkrótce uczniowie IV klas Technikum Mechanicznego będą mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach języka zawodowego (angielskiego i niemieckiego). Zajęcia będą odbywały się w pracowniach komputerowych. Będziemy korzystać z bezpłatnej dla nas platformy e-learningowej i innych ciekawych materiałów dydaktycznych.

W realizację projektu zaangażowani są następujący nauczyciele: mgr Agnieszka Jadczak oraz mgr Piotr Szyszkowicz

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji

INTERCAR

bratys2Współpraca międzynarodowa PROGRAM „INTERCAR"

25.11.2010 roku Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 reprezentowany był przez Pana mgr. Piotra Szyszkowicza na międzynarodowej konferencji w Bratysławie organizowanej przez słowacki Państwowy Instytut Kształcenia Zawodowego dotyczącej nauczania języków obcych zawodowych.