Mechanik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych

Technik logistyk

Technikum (4-letnie) - zawód: Technik logistyk
  
Absolwent technikum w tym zawodzie:
 • Planuje, organizuje i kontroluje procesy zarządzania materiałami, surowcami oraz produktami
 • Potrafi zarządzać zespołem
 • Czuwa nad efektywnością pracy
 • Przedsiębiorstwo w jego ręku nie ma sobie równych
 • Dba, aby właściwy towar dotarł we właściwym czasie na właściwe miejsce
 • Posiada wykształcenie średnie
skaner1logis3
KWALIFIKACJE:
K1 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
K2 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
K3 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 
 
Pracownia logistyczna (sala nr 10):
 • W marcu 2013 roku szkoła utworzyła specjalistyczną pracownię logistyczną z bramką i czytnikami kodów RFID.

 • Od 2016 roku w sali nr 10 logistycy mogą pracować (jako jedyni w Krakowie) na specjalistycznej czarnej tablicy szklanej.

 • W 2016 roku w sali nr 10 zainstalowano najnowszy system wyświetlania obrazu Full HD, Ultra HD, 4K oraz 3D. Nauczyciel logistyki dzięki temu jest w stanie wyświetlać uczniom obraz w kolorach rzeczywistych z największą dokładnością wyświetlania szczegółów. W ramach systemu nasi logistycy mogą zapoznać się z grami transportowymi rozwijającymi umiejętności logistyczne, z systemami wspomagającymi zarządzanie i logistykę klasy ERP, PDM, PLM oraz z rysunkiem technicznym i grafiką inżynierską w specjalistycznych programach technicznych. Niektóre lekcje wspomagane są ekranem dotykowym, tak aby uczeń nie tylko widział wyświetlaną statyczną prezentację, ale także żeby mógł w nią razem z nauczycielem dynamicznie ingerować.

 • W pracowni logistycznej nie brakuje także innych narzędzi z jakimi powinien zapoznać się logistyk, np. drukarki do kodów kreskowych, drukarki do kodów QR, czytnika kodów kreskowych, czytnika kodów RFID, palet, regałów magazynowych i wielu innych. 

 • W roku 2015 uruchomiliśmy dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk (jako jedyni w Krakowie) - możliwość odbycia stażu wakacyjnego w firmach logistycznych z możliwością wypłaty stypendium w kwocie 1200 zł. Mamy nadzieję kontynuować te działania w latach następnych.

 
Wycieczki logistyczne:
 • odbywają się i odbywać się będą m.in. do:
  - fabryki samochodów w Tychach
  - Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
  - MAN Trucks Niepołomice
  - Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie
  - Narodowego Muzeum Techniki w Pradze w Czechach
  - Fabryki i Muzeum Skody w Mladej Boleslav w Czechach
  - na Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland w Warszawie
  - na Światowe Targi Logistyki CeMAT w Hannoverze w Niemczech
  - na Największe Światowe Targi Przemysłowe HannoverMesse w Hannoverze w Niemczech
  - na Targi Transportu, Spedycji i Logistyki LOGISTEX w Sosnowcu
 tych2tych1

Wycieczka logistyków do farbyki samochodów w Tychach.

IMG 0057IMG 0009IMG 0079

Wycieczka logistyków do Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (symulator tramwaju Bombardier NGT6Kra oraz symulator kokpitu samolotu F-16)

IMG 0004IMG 0120IMG 0350

Wycieczka do Narodowego Muzeum Techniki w Pradze w Czechach

 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Język angielski w logistyce
 • Język niemiecki w logistyce
 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • Logistyka zaopatrzenia i produkcji
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Laboratorium transportowo-spedycyjne
 • Obsługa jednostek zewnętrznych
 • Planowanie przepływów zasobów informacji
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające:
 • geografia, język angielski, historia i społeczeństwo


 

Od roku szkolnego 2016/2017 uruchomiony zostanie nowy współautorski program nauczania kwalifikacji technik logistyk. Funkcjonować będą następująće przedmioty:

1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • Język angielski w logistyce
 • Język niemiecki w logistyce
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka magazynowa
 • Logistyka dystrybucji
 • Procesy transportowe w logistyce
 • Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Laboratorium magazynowe
 • Planowanie produkcji i dystrybucji
 • Laboratorium TSL
 • Zarządzanie logistykami fakultatywnymi
 • Podejście procesowe i strumienie danych

3. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające:

 • geografia, język angielski, historia i społeczeństwo

 

facebook

Technik pojazdów samochodowych

Technikum (4-letnie) zawód: Technik pojazdów samochodowych

Technik mechanik

Technikum (4-letnie) zawód: Technik mechanik