Podręczniki 2017/2018

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

 books 1015594 960 720

Lista podręczników

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia zawodowego

Zapraszamy przy okazji do polubienia oficjalnego profilu szkoły na Fb gdzie publikowane są najnowsze informacje dotyczące życia szkoły.

https://www.facebook.com/ZSM2.Krakow/

 

 

Terminy rekrutacji w roku 2017

Rekrutację do ZSM nr 2 w Krakowie przeprowadza się w następujących terminach:

od 24 kwietnia 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków;

od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);

7 lipca 2017r. godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;

do 5 lipca 2017 r. godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;

od 5 lipca 2015 r. do 28 sierpnia 2017 – rekrutacja uzupełniająca

Regulamin rekrutacji 2017/2018

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH
NR 2 W KRAKOWIE
REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO:
4-LETNIEGO TECHNIKUM NR 16 w zawodach:
-technik pojazdów samochodowych,
-technik usług fryzjerskich,
-technik logistyk,
-technik mechanik w zakresie: wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:
-fryzjer,
-sprzedawca,
-ślusarz
-elektromechanik pojazdów samochodowych
-mechanik pojazdów samochodowych,

3-LETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

-absolwenci ZSZ rozpoczynają naukę od klasy drugiej

PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU:

Zostań orłem

Zapraszamy wszystkich absolwentów gimnazjum do zostania uczniem ZSM nr 2 w Krakowie

Dni Otwarte Szkoły

6-11 marca (pon-sob) 2017 godz. 9.00-14.00

22 kwietnia 2017 (sob) godz. 9.00-14.00

Oferta edukacyjna 2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

fTechnik usług fryzjerskich więcej
mTechnik pojazdów samochodowych więcej
lTechnik logistyk więcej
mTechnik mechanik więcej
mMechanik pojazdów samochodowych więcej
eElektromechanik pojazdów samochodowych więcej
5Fryzjer więcej
kSprzedawca więcej
lKlasa wielozawodowa; więcej

Z przyjemnością informujemy o doskonałych wynikach naszych uczniów podczas egzaminów zawodowych w roku 2014 Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Poniżej pełne zastawienie szkół krakowskich.

Technik usług fryzjerskich

Technikum (4-letnie), zawód: Technik usług fryzjerskich

Fryzjer

Zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia) Zawód: Fryzjer

Sprzedawca

Zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia) Zawód: Sprzedawca

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych