Harmonogram zajęć

PLAN ZAJĘĆ 2La - I sem 2018/2019     PLAN ZAJĘĆ 3La, 3Lb - I sem 2018/2019 
TERMINY   Nr lekcji       TERMINY   Nr lekcji  
  7 8 9 10 11 12 13 14         7 8 9 10 11 12 13 14  
L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8       L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8  
1 8.09   J pol Mat         1 8.09   J pol J ang    
2 0.09   Hist J ang 1, 2       2 0.09   J pol Mat  
3 22.09   J pol Mat         3 22.09   J pol J ang    
4 23.09   Hist J ang 1, 2       4 23.09   J pol Mat  
5 29.09   J pol Mat         5 29.09   Mat j ang    
6 30.09   Hist J ang 1, 2       6 30.09   Mat J pol  
7 13.10   J pol Mat         7 13.10   Mat J ang    
8 14.10   Hist J ang 1, 2       8 14.10   Mat J pol  
9 27.10   J pol Mat         9 27.10   J ang Mat    
10 28.10   Hist J ang 1, 2       10 28.10   J ang J pol  
11 3.11   Mat J pol       11 3.11   J ang Mat  
12 4.11   J ang 1, 2 Hist       12 4.11   J ang J pol  
13 17.11   Mat J pol       13 17.11   J pol Mat  
14 18.11   J ang 1, 2 Hist       14 18.11   J pol J ang  
15 24.11   Mat J pol       15 24.11   Mat  J ang  
16 25.11   J ang 1, 2 Hist         16 25.11   Mat J pol    
17 8.12   Mat J pol       17 8.12   J ang J pol  
18 9.12   J ang 1, 2 Hist         18 9.12   j ang Mat    
19 15.12   Mat J pol       19 15.12   Mat J ang  
20 16.12   J ang 1, 2 Hist         20 16.12   J ang J pol    
21 5.01   Egzaminy       21 5.01   Egzaminy  
22 12.01         22 12.01    
23 13.01         23 13.01    
                            3La                   
J pol - Ł. Skrzypek  30   LEKCJE     J pol - K. Bigaj   52   LEKCJE
J ang I - J. Rusnarczyk 42   Nr  od do Nr  od do     J ang - R. Piróg   50   Nr  od do Nr  od do
Mat - J. Dębowski  45   1 7.30 8.15 8 13.45 14.30      J ang - P. Świetach 50   1 7.30 8.15 8 13.45 14.30
Hist - M. Bartnik-Toczek 35   2 8.20 9.05 9 14.35 15.20     Mat - M Józefowska 50   2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
                                     3 9.10 9.55 10 15.25 16.10            3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
4 10.05 10.50 11 16.15 17.00     3Lb        4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
5 11.00 11.45 12 17.05 17.50     J pol - J. Polowiec  52   5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
6 11.55 12.40 13 17.55 18.40     J ang - E. Kiryszewska 50   6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
7 12.50 13.35 14 18.45 19.30      I. Sagan   50   7 12.50 13.35 14 18.45 19.30
                Mat - R. Urbaniec  50              

Terminy zjazdów w LO

IX LICEUM dla DOROSŁYCH - TERMINY ZAJĘĆ  
SEMESTR I 2018 /2019                      SEMESTR II 2018 /2019  
L p Data Rodzaj zajęć L p Data Rodzaj zajęć
Klasa 2 Klasa 3
1 8-9.09 K 1 9-10.02 K K
2 22-23.09 K 2 16-17.02 K K
3 29-30.09 K 3 2-3.03 K K
4 13-14.10 K 4 9-10.03 K K
5 27-28.10 K 5 23-24.03 K K
6 3-4.11 K 6 6-7.04 K S
7 17-18.11 K 7 13-14.04 K S
8 24-25.11 K 8 27-28.04 K  
9 8-9.12 K 9 11-12.05 K  
10 15-16.12 K 10 25-26.05 K  
11 05.01 S 11 8-9.06 S  
12 12-13.01 S 12 15-16.06 S  
13 2-3.02 P 13 24-25.08 P P
K - konsultacje          
S - sesja egzaminacyjna          
P - egzaminy poprawkowe         

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy A.23

Kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji A.23

Rekrutacja do dnia 23 sierpnia 2018

Wniosek o przyjęcie

Infomacja ogólne na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)

o kwalifikacji A.23

Harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin kursu

KKZ.A.23