Podział semestr II 2017/2018

Podział Semestr II 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ 2La - II sem 2017/2018   PLAN ZAJĘĆ 3La - II sem 2017/2018  
TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA   TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA  
  8 9 10 11 12 13 14         8 9 10 11 12 13 14      
  Nr lekcji - NIEDZIELA     Nr lekcji - NIEDZIELA  
L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9   L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 27.01   J ang J polski       1 27.01   Matem J ang      
2 28.01   Przyroda Matem   2 28.01   J polski J ang  
3 3.02   J ang J polski       3 3.02   Matem J ang      
4 4.02   Przyroda Matem   4 4.02   J polski Matem  
5 3.03   J polski J polski       5 3.03   Matem J polski      
6 4.03   Przyroda Matem   6 4.03   Matem J ang  
7 17.03   Matematyka J ang       7 17.03   J polski J polski      
8 18.03   Przyroda Matem   8 18.03   J polski Matem  
9 7.04   Matematyka J polski       9 7.04   Matem J ang      
10 8.04   J ang Matem   10 8.04   Matem J polski 1 g / j angielski 4 g  
11 14.04   j angielski Przyroda       11 14.04   J polski Matem J ang        
12 15.04   J polski J ang     12 15.04   Egzaminy ustne    
13 12.05   Matem Przyroda                                
14 13.05   J polski J ang                              
15 19.05   Matem Przyroda       J pol - Ł.Skrzypek (28g) LEKCJE  
16 20.05   J ang J angielski     J ang - J. Rusnarczyk (28g) Nr  od do Nr  od do  
17 26.05   Matem Przyroda         Mat - R. Urbaniec (30) 1 7.30 8.15 8 13.45 14.30  
18 27.05   J polski J ang     2 8.20 9.05 9 14.35 15.20  
19 9.06   Matem Przyroda       3 9.10 9.55 10 15.25 16.10  
20 10.06   Matem J polski J ang     4 10.05 10.50 11 16.15 17.00  
21 16.06   Egzaminy ustne 5 11.00 11.45 12 17.05 17.50  
22 17.06 6 11.55 12.40 13 17.55 18.40  
                        7 12.50 13.35 14 18.45 19.30  
            LEKCJE  
J pol - K. Bigaj (30g) Nr  od do Nr  od do
J ang II - R. Piróg (42g) 1 7.30 8.15 8 13.45 14.30
Mat - M. Józefowska (45g) 2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
Przyroda - M. Dubiel / J. Palińska 3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
(35g)      4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
  5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
7 12.50 13.35 14 18.45 19.30

Egzminy Liceum dla dorosłych

Egzaminy klasa 2LO

13.01.2018 – 13.45 – 16.10 – język polski

13.01.2018 – 14.35 – 17.00 – matematyka   

13.01.2018 – 16.15 – 17.50 – historia i społeczeństwo

13.01.2018 – 17.05 –  18.40 – język angielski (nauczyciel E.Kryryszewska)

13.01.2018 – 17.55 – 19.30 – język angielski (nauczyciel R.Piróg)

Egzaminy klasa 3LO

13.01.2018 – 13.45 – 17.00 –  język polski

13.01.2018 – 13.45 – 16.10 – język angielski

13.01.2018 – 16.15 – 18.40 – matematyka

Podział Semestr I 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ 2La - I sem 2017/2018   PLAN ZAJĘĆ 3La - I sem 2017/2018
TERMINY   Nr lekcji   TERMINY   Nr lekcji
  8 9 10 11 12 13 14         8 9 10 11 12 13 14    
L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9   L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9.09   J pol Mat       1 9.09   J ang J pol    
2 10.09   Hist J ang 1, 2     2 10.09   j ang Mat  
3 16.09   J pol Mat       3 16.09   J ang J pol    
4 17.09   Hist J ang 1, 2     4 17.09   J ang Mat  
5 23.09   J pol Mat       5 23.09   J ang J pol    
6 24.09   Hist J ang 1, 2     6 24.09   J ang Mat  
7 7.10   J pol Mat       7 7.10   J pol Mat    
8 8.10   Hist J ang 1, 2     8 8.10   J ang J pol
9 21.10   J pol Mat       9 21.10   J pol Mat    
10 22.10   Hist J ang 1, 2   10 22.10   J ang J pol
11 4.11   Mat J pol       11 4.11   J pol Mat    
12 5.11   Hist J ang 1, 2   12 5.11   J ang J pol  
13 18.11   Mat J pol       13 18.11   Mat J ang    
14 19.11   J ang 1, 2 Hist     14 19.11   J pol Mat  
15 2.12   Mat J pol       15 2.12   Mat J ang    
16 3.12   J ang 1, 2 Hist     16 3.12   j pol Mat  
17 9.12   Mat J pol       17 9.12   Mat J ang    
18 10.12   J ang 1, 2 Mat Hist   18 10.12   J pol Mat  
19 16.12   Mat J pol       19 16.12   J ang J pol Mat    
20 17.12   J ang 1, 2 Mat       20 17.12   Mat J pol J ang  
21 13.01   Egzaminy   21 13.01   Egzaminy
22 14.01     22 14.01  
                                                 
J pol - K. Bigaj      LEKCJE   J pol - Ł.Skrzypek       LEKCJE
J ang I - E. Kiryszewska    Nr  od do Nr  od do   J ang - J. Rusnarczyk     Nr  od do Nr  od do
J ang II - R. Piróg      1 7.30 8.15 8 13.45 14.30   Mat - R. Urbaniec       1 7.30 8.15 8 13.45 14.30
Mat - M. Józefowska    2 8.20 9.05 9 14.35 15.20               2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
Hist - M. Bartnik-Toczek   3 9.10 9.55 10 15.25 16.10               3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
            4 10.05 10.50 11 16.15 17.00               4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
            5 11.00 11.45 12 17.05 17.50               5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
            6 11.55 12.40 13 17.55 18.40               6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
            7 12.50 13.35 14 18.45 19.30               7 12.50 13.35 14 18.45 19.30