Podział Semestr II 2017/2018

PLAN ZAJĘĆ 2La - II sem 2017/2018   PLAN ZAJĘĆ 3La - II sem 2017/2018  
TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA   TERMINY   Nr lekcji - SOBOTA  
  8 9 10 11 12 13 14         8 9 10 11 12 13 14      
  Nr lekcji - NIEDZIELA     Nr lekcji - NIEDZIELA  
L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9   L.p Data   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 27.01   J ang J polski       1 27.01   Matem J ang      
2 28.01   Przyroda Matem   2 28.01   J polski J ang  
3 3.02   J ang J polski       3 3.02   Matem J ang      
4 4.02   Przyroda Matem   4 4.02   J polski Matem  
5 3.03   J polski J polski       5 3.03   Matem J polski      
6 4.03   Przyroda Matem   6 4.03   Matem J ang  
7 17.03   Matematyka J ang       7 17.03   J polski J polski      
8 18.03   Przyroda Matem   8 18.03   J polski Matem  
9 7.04   Matematyka J polski       9 7.04   Matem J ang      
10 8.04   J ang Matem   10 8.04   Matem J polski 1 g / j angielski 4 g  
11 14.04   j angielski Przyroda       11 14.04   J polski Matem J ang        
12 15.04   J polski J ang     12 15.04   Egzaminy ustne    
13 12.05   Matem Przyroda                                
14 13.05   J polski J ang                              
15 19.05   Matem Przyroda       J pol - Ł.Skrzypek (28g) LEKCJE  
16 20.05   J ang J angielski     J ang - J. Rusnarczyk (28g) Nr  od do Nr  od do  
17 26.05   Matem Przyroda         Mat - R. Urbaniec (30) 1 7.30 8.15 8 13.45 14.30  
18 27.05   J polski J ang     2 8.20 9.05 9 14.35 15.20  
19 9.06   Matem Przyroda       3 9.10 9.55 10 15.25 16.10  
20 10.06   Matem J polski J ang     4 10.05 10.50 11 16.15 17.00  
21 16.06   Egzaminy ustne 5 11.00 11.45 12 17.05 17.50  
22 17.06 6 11.55 12.40 13 17.55 18.40  
                        7 12.50 13.35 14 18.45 19.30  
            LEKCJE  
J pol - K. Bigaj (30g) Nr  od do Nr  od do
J ang II - R. Piróg (42g) 1 7.30 8.15 8 13.45 14.30
Mat - M. Józefowska (45g) 2 8.20 9.05 9 14.35 15.20
Przyroda - M. Dubiel / J. Palińska 3 9.10 9.55 10 15.25 16.10
(35g)      4 10.05 10.50 11 16.15 17.00
  5 11.00 11.45 12 17.05 17.50
6 11.55 12.40 13 17.55 18.40
7 12.50 13.35 14 18.45 19.30