Kwalifikacyjny kurs zawodowy z kwalifikacji A.23

Rekrutacja do dnia 23 sierpnia 2018

Wniosek o przyjęcie

Infomacja ogólne na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ)

o kwalifikacji A.23

Harmonogram zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.

Regulamin kursu

KKZ.A.23