logo

 Dyrektor Zespołu Szkół MechanicznZałącznik nr 3ych nr 2 w Krakowie ogłasza rekrutację uczniów/uczennic Technikum nr 16 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 3  do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2022/2023

Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ – 2 edycja"

Rekrutacja potrwa od 1 czerwca 2022 r. do 17 czerwca 2022 r.

Formularze zgłoszenie (zał.1 i zał.4) do pobrania na stronie szkoły. Załącznik nr 4 należy wypełnić z pomocą wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Wypełnione formularze należy złożyć w gabinecie pedagoga (pok. 317).

Ważne informacje o stypendium:

  1. Przyznane zostaną stypendia dla 15 uczniów/uczennic (11 uczniów/uczennic z branży administracyjno-usługowej i 4 uczniów /uczennic z branży mechanicznej) zdolnych w wysokości 1000,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
  2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
  3. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć na koniec roku szkolnego (2022/2023) sprawozdanie dotyczące jego rozwoju zawodowego.
  4. Należy się dokładnie zapoznać z Regulaminem uczestnictwa w projekcie CKZ-2 edycja wraz z załącznikami oraz z „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ - 2 edycja wraz z załącznikami.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ2

Regulamin udzielania stypendium dla uczniów zdolnych w ramach projektu CKZ - 2 edycja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4