Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
Albowiem to dalej my a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia. 
(A. Einstein)

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jerzego Polańskiego
naszego Kolegi, wspaniałego Nauczyciela i Wychowawcy.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Pogrążeni w głębokim smutku
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie

20200204 JP nekrolog