Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w Polsce na okres dwóch tygodni (12–25 marca 2020 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (w tym typów szkół, których ono dotyczy), jak również rekomendacje dla dyrektorów, rodziców i uczniów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Najważniejsze punkty, które dotyczą funkcjonowania naszej szkoły:

  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół,
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły, realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,
  • zajęcia w IX Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych również zostają odwołane.