tydzien

KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW edycja VII 2021 r.
Nazwa szkoły/placówki Nazwa wydarzenia Miejsce Godzina
12 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 8:00-14:00
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich - "Historia kontra współczesność". Pracownie fryzjerskie w budynku Warsztatów szkolnych przy głównym budynku szkoły 8:00-10:00
3. Prezentacja pracowni mechanicznych i symulatorów - "Zawody przyszłości". Budynek Warsztatów szkolnych oraz sala Symulatorów. 10:00-12:00
4. Prezentacja pracowni logistycznych - "Logistyka - branża przyszłości". Budynek szkoły 12:00-14:00
13 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 8:00-14:00
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich, Warsztatów mechanicznych, pracowni logistycznych - "Wyzwania rynku w XXI wieku". Budynek szkoły, Warsztaty szkolne 9:00-12:00
14 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 8:00-14:00
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich, Warsztatów mechanicznych, pracowni logistycznych - "Wybierz zawody poszukiwane na rynku pracy". Budynek szkoły, Warsztaty szkolne 9:00-12:00
15 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 8:00-14:00
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich, Warsztatów mechanicznych, pracowni logistycznych - "Ambitne branże - ambitna praca - solidne wynagrodzenie". Budynek szkoły, Warsztaty szkolne 9:00-12:00
16 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 8:00-14:00
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich - "Historia kontra współczesność". Pracownie fryzjerskie w budynku Warsztatów szkolnych przy głównym budynku szkoły 8:00-10:00
3. Prezentacja pracowni mechanicznych i symulatorów - "Zawody przyszłości". Budynek Warsztatów szkolnych oraz sala Symulatorów. 10:00-12:00
4. Prezentacja pracowni logistycznych - "Logistyka - branża przyszłości". Budynek szkoły 12:00-14:00
SOBOTY OTWARTE
17 kwietnia 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Prezentacja budynku szkoły. Informacje o nowych zawodach: technik organizacji turystyki, magazynier logistyk, kierowca mechanik, klasa wielozawodowa. Budynek szkoły 9:00-14:30
2. Prezentacja pracowni fryzjerskich, Warsztatów mechanicznych, pracowni logistycznych - "Wybierz zawody poszukiwane na krajowym rynku pracy!". Budynek szkoły, Warsztaty szkolne 9:00-14:30
29 maja 2021 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego (Technikum nr 16, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Branżowa Szkoła II stopnia nr 2) 1. Piknik branżowy pt. "Wybierz ambitnie i zostań technikiem logistykiem, technikiem pojazdów samochodowych, technikiem usług fryzjerskich, technikiem organizacji turystyki, mechanikiem, elektromechanikiem, fryzjerem, magazynierem logistykim, kierowcą mechanikiem lub dołącz do klasy wielozawodowej". Teren przy budynku szkoły. 9:00-14:30