W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pierwszy etap pomocy dla Ukrainy. Dziękujemy Samorządowi szkolnemu i Wolontariatowi szkolnemu za zaangażowanie. Zebrane rzeczy trafiły dzisiaj (08.03.2022) do magazynu przy ul. Reymonta.
   Od dzisiaj rozpoczynamy drugi etap pomocy - pomoc finansową skierowaną do uczniów i absolwentów pochodzenia ukraińskiego. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców: 57 1020 2892 0000 5302 0015 7586 w tytule przelewu wpisując POMOC DLA UKRAINY lub zostawić gotówkę w gabinetach 203, 205.
Dziękujemy!

 

uk1uk2

uk3uk4