KRAKOWSKI TYDZIEŃ ZAWODOWCÓW

W PODGÓRZU edycja VIII 2022 r. 

Nazwa szkoły/placówki Nazwa wydarzenia Miejsce Godzina
4 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie Diagnostyka pojazdów samochodowych o zapłonie iskrowym (ZI) i zapłonie samoczynnym (ZS) - mgr inż. Urban Juszczyk Sala 43 w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 9:00 - 11:00
Antuan Cierplikowski i jego rewolucja we fryzjerstwie - mistrz fryzjerstwa Beata Oleś Sala 15W w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 11:00 - 13:00
Porozmawiaj z dyrekcją szkoły - zawody, rekrutacja - dyrektor mgr inż. Grzegorz Turek, wicedyrektor mgr Magdalena Wąsik, wicedyrektor mgr inż. Grzegorz Gawłowski Gabinet Dyrektora szkoły - I piętro 11:00 - 12:00
Kontrola, naprawa i konserwacja układów hamulcowych - mgr inż. Kamil Walczowski Sala 45 w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 13:00 - 15:00
Spacer po świecie logistyki - logistyka produkcji, logistyka magazynowa, transport - wicedyretor mgr inż. Grzegorz Gawłowski, mgr inż. Kamil Jasak Laboratorium L2 - główny budynek szkoły 12:30 - 13:30
5 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie (Za)kręcone fryzury - mgr Agnieszka Hyrlicka Sala 16W w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 9:00 - 11:00
Organizacja pomiarów (narzędzia, procedury) alternatora - mgr inż. Jerzy Chachurski Sala 45 w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 11:00 - 13:00
Wymiana i naprawa rozrusznika - mgr inż. Lubomir Świderski Sala 28a w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 12:00 - 14:00
Technik logistyk - poznaj nasz kierunek - mgr Magdalena Maślanka Laboratorium L1 - główny budynek szkoły 13:30 - 14:30
6 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie Sprawdzenie i regulacja geometrii kół - mgr inż. Waldemar Mazurek Sala 28a w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 9:00 - 11:00
Szybka fryzura - plecionki i warkocze - mgr Anna Hanczakowska Sala 204 - główny budynek szkoły 9:10 - 10:50
Technik organizacji turystyki - poznaj nasz kierunek - wicedyrektor mgr inż. Grzegorz Gawłowski Gabinet 203 12:00 - 13:00
Zawody mechaniczne - poznaj nasze kierunki - wicedyrektor mgr Magdalena Wąsik Gabinet 205 15:00 - 16:00
7 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie Sprawdzenia i łączenie obwodów stycznika - mgr inż. Lubomir Świderski Sala 28a w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 9:00 - 11:00
Zarządzanie i inżynieria transportu - mgr Magdalena Maślanka Laboratorium L1 - główny budynek szkoły 9:00 - 10:00
Fantazja z lat dwudziestych - lic. Jadwiga Miłek Sala 15W w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 11:00-13:00
Poznaj nasze Warsztaty - spacer po Warsztatach szkolnych - kierownik Warsztatów mgr Marta Rebech Warsztaty szkolne (budynek obok szkoły) 13:00 - 16:00
8 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie Sprawdzenie i naprawa układu zapłonowego silnika - mgr inż. Waldemar Mazurek Sala 28a w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 9:00 - 11:00
Fryzjerstwo w historii Słowian - mgr Agnieszka Hyrlicka Sala 16W w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 10:00 - 12:00
Naprawa układu przeniesienia napędu (wymiana półosi) - mgr Robert Skowron Sala 45 w budynku Warsztatów szkolnych (obok budynku szkoły) 12:00 - 14:00
  SOBOTY OTWARTE 
9 kwietnia 2022 r.
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie Prezentacje zawodów: technik organizacji turystyki, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, magazynier-logistyk, klasa wielozawodowa. Możliwość rozmowy z uczniami i nauczycielami. Budynek szkoły 9:30 - 14:30