12 października 2023 roku odbyło się nieoficjalne przyjęcie pierwszaków do zaszczytnego grona uczniów naszej szkoły, czyli otrzęsiny. Uroczystość ta miała na celu zintegrowanie uczniów, ich wzajemne poznanie się oraz dostarczenie dużej dawki humoru.
Uroczystość prowadziła dwójka konferansjerów: Magdalena Trojańska (kl. 2tl) i Artur Perłowski (kl. 3pa), a opiekę nad sprzętem grającym sprawował Karol Kruczek (kl. 3pa).
Klasy pierwsze wzięły udział w przygotowanych wcześniej konkurencjach wraz ze swoimi wychowawcami. O ocenę zadbało jury w składzie: mgr inż. Grzegorz Turek – dyrektor szkoły, mgr Magdalena Wąsik – wicedyrektor, dr inż. Grzegorz Gawłowski – wicedyrektor, mgr Marta Rebech – kierownik warsztatów szkolnych, mgr inż. Agnieszka Giemza – kierownik kształcenia praktycznego.
Pierwszoklasiści wzięli udział w 5 konkurencjach. Musieli zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę, wyłowić jak najwięcej ryb z jeziora, znaleźć na kartce z literami 8 ukrytych słów związanych ze szkołą, obrać jabłko za pomocą obieraczki i uzyskać jak najdłuższy pasek skórki, zgadnąć co znajduje się w tekturowym pudełku używając tylko rąk. Ostatnia konkurencja przeznaczona była tylko dla wychowawców. Nauczyciele między innymi mieli nakłonić dyrektora szkoły do przybicia „piątki” lub „żółwika”, narysować karykaturę dyrektora, znaleźć na sali coś czerwonego, zielonego, metalowego, drewnianego, papierowego, zrobić sobie selfie z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, wyłowić z jeziora 3 ryby oraz ułożyć 4 wersowy rymowany wiersz o klasie.
Ostatecznie klasy szczęśliwie ukończyły wszystkie konkurencje. Po podsumowaniu punktów przez jury w I turze klasa 1pm, a w II turze klasa 1pe. W nagrodę zwycięskie klasy otrzymały słodką niespodziankę ufundowaną przez pana dyrektora Grzegorza Turka oraz tydzień zwolnienia z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
Nad właściwym przebiegiem uroczystości czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego: mgr Katarzyna Swałdek, mgr Katarzyna Gargula i mgr Katarzyna Jakóbczyk.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią: Otrzęsiny - galeria.