Szkolny Budżet Obywatelski 2023/24
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 ( Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 oraz Technikum nr 16) bierze udział w IV edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego skierowanego do uczniów szkół średnich, którzy dzięki udziałowi w procesie SzBO, będą mieli możliwość planowania, tworzenia, oceniania oraz realizowania projektów obywatelskich wśród szkolnej społeczności. Szkoła lub placówka biorąca udział w projekcie, otrzyma budżet w wysokości 6000 zł. O sposobie wydatkowania oraz przeznaczeniu budżetu zadecydują uczniowie.
Koordynator szkolny: mgr Katarzyna Dąbrowska
Opieka merytoryczna: wicedyrektor mgr Magdalena Wąsik
szkol2