• Cykl kształcenia w liceum trwa 3 lata
  • Liceum ogólnokształcące jest szkołą dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania przez słuchaczy świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia liceum
  • Szkoła kształci w formie zaocznej