• Cykl kształcenia w liceum trwa 3 lata
  • Liceum ogólnokształcące jest szkołą dającą wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania przez słuchaczy świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia liceum
  • Szkoła kształci w formie zaocznej
  • Absolwenci Szkoły Branżowej lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej. Rok szkolny 2020/2021 jest ostatnim rokiem, kiedy jest taka możliwość.