Kształcimy w zawodach:

technik usług fryzjerskichtechnik usług fryzjerskich (symbol zawodu 514105)

technik pojazdów samochodowychtechnik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 311513)

technik logistyktechnik logistyk (symbol zawodu 333107)

technik mechaniktechnik mechanik (symbol zawodu 311504)

Technikum o 4-letnim okresie nauczania (dla absolwentów gimnazjum) oraz 5-letnim okresie nauczania (dla absolwentów szkoły podstawowej) daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu z kwalifikacji w ramach tego zawodu.