Kształcimy w zawodach:

technik usług fryzjerskichtechnik usług fryzjerskich (symbol zawodu 514105)

technik pojazdów samochodowychtechnik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 311513)

technik logistyktechnik logistyk (symbol zawodu 333107)

technik organizacji turystykitechnik organizacji turystyki (symbol zawodu 422104)

Technikum o 4-letnim okresie nauczania (dla absolwentów gimnazjum) oraz 5-letnim okresie nauczania (dla absolwentów szkoły podstawowej) daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i tytułu zawodowego „technik” po złożeniu egzaminu z kwalifikacji w ramach tego zawodu.