4-letnie technikum (dla absolwentów gimnazjum) oraz 5-letnie technikum (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Technik logistyk

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w tym zawodzie:

 • Planuje, organizuje i kontroluje procesy zarządzania materiałami, surowcami oraz produktami
 • Potrafi zarządzać zespołem
 • Czuwa nad efektywnością pracy
 • Przedsiębiorstwo w jego ręku nie ma sobie równych
 • Dba, aby właściwy towar dotarł we właściwym czasie na właściwe miejsce
 • Posiada wykształcenie średnie

Kwalifikacje

 • AU.22 Obsługa magazynów
 • AU.32 Organizacja transportu

Technikum 4-letnie

Dla 4-letniego technikum funkcjonuje nowy współautorski program nauczania (D.Andrzejczak, E.Litewka, A.Wawruch-Lis: Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 o strukturze przedmiotowej z autorskimi zmianami G.Gawłowskiego) kwalifikacji technik logistyk z następującymi przedmiotami:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
 • język angielski w logistyce
 • język niemiecki w logistyce
 • logistyka produkcji
 • logistyka magazynowa
 • logistyka dystrybucji
 • procesy transportowe w logistyce
 • logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • laboratorium magazynowe
 • planowanie produkcji i dystrybucji
 • laboratorium TSL
 • zarządzanie i inżynieria transportu
 • podejście procesowe i strumienie danych

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

 • geografia, język angielski, historia i społeczeństwo

Technikum 5-letnie

Dla 5-letniego technikum funkcjonuje nowy autorski program nauczania (Autorski program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 - G.Gawłowski) kwalifikacji technik logistyk z następującymi przedmiotami:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • język angielski w branży TSL
 • język niemiecki w branży TSL
 • logistyka produkcji
 • logistyka magazynowa
 • logistyka dystrybucji
 • zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie logistycznym
 • prawo w branży TSL
 • procesy transportowe w logistyce
 • statystyka i badania operacyjne w logistyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
 • laboratorium inżynierii procesów magazynowych
 • dokumentacja w logistyce i transporcie
 • System Dynamics Methodology & BPMN
 • laboratorium TSL
 • zarządzanie i inżynieria transportu

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • matematyka

A ponadto...

Pracownie logistyczne (laboratorium nr 1 oraz laboratorium nr 2)

 • W marcu 2013 roku szkoła utworzyła specjalistyczną pracownię logistyczną z bramką i czytnikami kodów RFID.
 • Od 2016 roku w laboratorium logistycznym nr 2 logistycy mogą pracować (jako jedyni w Krakowie) na specjalistycznej czarnej tablicy szklanej.
 • W 2016 roku w laboratorium logistycznym nr 2 zainstalowano najnowszy system wyświetlania obrazu Full HD, Ultra HD, 4K oraz 3D. Nauczyciel logistyki dzięki temu jest w stanie wyświetlać uczniom obraz w kolorach rzeczywistych z największą dokładnością wyświetlania szczegółów. W ramach systemu nasi logistycy mogą zapoznać się z grami transportowymi rozwijającymi umiejętności logistyczne, z systemami wspomagającymi zarządzanie i logistykę klasy ERP, PDM, PLM oraz z rysunkiem technicznym i grafiką inżynierską w specjalistycznych programach technicznych. Niektóre lekcje wspomagane są ekranem dotykowym, tak aby uczeń nie tylko widział wyświetlaną statyczną prezentację, ale także żeby mógł w nią razem z nauczycielem dynamicznie ingerować.
 • W 2017 roku w laboratorium logistycznym nr 2 zainstalowano 65 calowy stół projektowy do pracy na zajęciach praktycznych.
 • W  laboratorium nr 1 oraz laboratorium nr 2 nie brakuje także innych narzędzi z jakimi powinien zapoznać się logistyk, np. drukarek do kodów kreskowych i etykiet, drukarki do kodów QR, czytnika kodów kreskowych, czytnika kodów RFID, palet, regałów magazynowych, kolektora danych i wielu innych.
 • W roku 2015 uruchomiliśmy dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk (jako jedyni w Krakowie) - możliwość odbycia stażu wakacyjnego w firmach logistycznych z możliwością wypłaty stypendium w kwocie (obecnie) 2000 zł. Mamy nadzieję kontynuować te działania w latach następnych.
 • Od 2018 roku w naszej szkole działa nowa pracownia komputerowa.

Wycieczki logistyczne

Wycieczki logistyczne odbywają się i odbywać się będą m.in. do:

 • fabryki samochodów w Tychach
 • Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • MAN Trucks Niepołomice
 • Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie
 • Narodowego Muzeum Techniki w Pradze w Czechach
 • Fabryki i Muzeum Skody w Mladej Boleslav w Czechach
 • na Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland w Warszawie
 • na Światowe Targi Logistyki CeMAT w Hannoverze w Niemczech
 • na Największe Światowe Targi Przemysłowe HannoverMesse w Hannoverze w Niemczech
 • na Targi Transportu, Spedycji i Logistyki LOGISTEX w Sosnowcu

Logistycy na targach edukacyjnych

Techników logistyków spotkać można w marcu na corocznych Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce w EXPO Kraków.