Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

magazynier-logistyk

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
 • przechowywania towarów
 • ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej

Magazynier-logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach logistycznych, produkcyjnych, posiadających różne typy magazynów
 • sklepach, hurtowniach, firmach handlowych różnych branż
 • centrach logistycznych

Kwalifikacje

 • SPL.01  Obsługa magazynów

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży logistycznej
 • Logistyka dystrybucji
 • Logistyka magazynowa
 • Logistyka produkcji
 • Magazyny przyprodukcyjne i dystrybucyjne
 • Systemy informatyczne w logistyce
 • Język angielski w branży logistycznej
 • Procesy magazynowe
 • Dokumentacja magazynowa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • zajęcia praktyczne – usługi TSL (dla młodocianych pracowników realizowane u pracodawcy)