5-letnie technikum (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Technik logistyk

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w tym zawodzie:

 • Planuje, organizuje i kontroluje procesy zarządzania materiałami, surowcami oraz produktami
 • Potrafi zarządzać zespołem
 • Czuwa nad efektywnością pracy
 • Przedsiębiorstwo w jego ręku nie ma sobie równych
 • Dba, aby właściwy towar dotarł we właściwym czasie na właściwe miejsce
 • Posiada wykształcenie średnie

Kwalifikacje

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu

Dla 5-letniego technikum funkcjonuje nowy autorski program nauczania (Autorski program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 - G.Gawłowski) kwalifikacji technik logistyk z następującymi przedmiotami:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
 • język angielski w branży TSL
 • język niemiecki w branży TSL
 • logistyka produkcji
 • logistyka magazynowa
 • logistyka dystrybucji
 • zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie logistycznym
 • prawo w branży TSL
 • procesy transportowe w logistyce
 • statystyka i badania operacyjne w logistyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
 • laboratorium inżynierii procesów magazynowych
 • dokumentacja w logistyce i transporcie
 • System Dynamics Methodology & BPMN
 • laboratorium TSL
 • zarządzanie i inżynieria transportu

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 • matematyka

A ponadto...

 • komunikacja interpersonalna i autoprezentacja
 • absolwent tego kierunku dba o to, aby właściwy towar dotarł we właściwym czasie na właściwe miejsce. Nieobce mu są zarządzanie, prawo, ekonomia. Logistyk wyposażony jest w umiejętności komunikacyjne i nie boi się pracy w zespole. Przedsiębiorstwo w jego ręku nie ma sobie równych.

 • realizujemy ambitne autorskie plany nauczania, które są odpowiedzią na wymagania rynku. Zapewniamy uczniom możliwość kształcenia swoich umiejętności w praktyce oraz mamy dużą ofertę płatnych staży wakacyjnych (OBECNIE 2300 ZŁ/miesiąc).

 • posiadamy profesjonalne laboratoria logistyczne wyposażone m.in. w bramkę RFID, dotykowy 65-calowy stół projektowy, drukarki kodów i etykiet, czytnik kodów kreskowych, kolektor danych, regał paletowy z pełnym wyposażeniem, tablice multimedialne najnowszej generacji, specjalistyczną czarną tablicę szklaną.

 • nasza kadra to zespół młodych, pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli-specjalistów. Nauczyciele współpracują z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą oraz z liderami branży TSL w Polsce.

Pracownie logistyczne (laboratorium nr 1 oraz laboratorium nr 2)

 • W marcu 2013 roku szkoła utworzyła specjalistyczną pracownię logistyczną z bramką i czytnikami kodów RFID.
 • Od 2016 roku w laboratorium logistycznym nr 2 logistycy mogą pracować (jako jedyni w Krakowie) na specjalistycznej czarnej tablicy szklanej.
 • W 2016 roku w laboratorium logistycznym nr 2 zainstalowano najnowszy system wyświetlania obrazu Full HD, Ultra HD, 4K oraz 3D. Nauczyciel logistyki dzięki temu jest w stanie wyświetlać uczniom obraz w kolorach rzeczywistych z największą dokładnością wyświetlania szczegółów. W ramach systemu nasi logistycy mogą zapoznać się z grami transportowymi rozwijającymi umiejętności logistyczne, z systemami wspomagającymi zarządzanie i logistykę klasy ERP, PDM, PLM oraz z rysunkiem technicznym i grafiką inżynierską w specjalistycznych programach technicznych. Niektóre lekcje wspomagane są ekranem dotykowym, tak aby uczeń nie tylko widział wyświetlaną statyczną prezentację, ale także żeby mógł w nią razem z nauczycielem dynamicznie ingerować.
 • W 2017 roku w laboratorium logistycznym nr 2 zainstalowano 65 calowy stół projektowy do pracy na zajęciach praktycznych.
 • W  laboratorium nr 1 oraz laboratorium nr 2 nie brakuje także innych narzędzi z jakimi powinien zapoznać się logistyk, np. drukarek do kodów kreskowych i etykiet, drukarki do kodów QR, czytnika kodów kreskowych, czytnika kodów RFID, palet, regałów magazynowych, kolektora danych i wielu innych.
 • W roku 2015 uruchomiliśmy dla wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk (jako jedyni w Krakowie) - możliwość odbycia stażu wakacyjnego w firmach logistycznych z możliwością wypłaty stypendium w kwocie (obecnie) 2300 zł. Mamy nadzieję kontynuować te działania w latach następnych.
 • Od 2018 roku w naszej szkole działa nowa pracownia komputerowa.

Wycieczki logistyczne

Wycieczki logistyczne odbywają się i odbywać się będą m.in. do:

 • fabryki samochodów w Tychach
 • Laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
 • MAN Trucks Niepołomice
 • Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie
 • Narodowego Muzeum Techniki w Pradze w Czechach
 • Fabryki i Muzeum Skody w Mladej Boleslav w Czechach
 • na Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransPoland w Warszawie
 • na Światowe Targi Logistyki CeMAT w Hannoverze w Niemczech
 • na Największe Światowe Targi Przemysłowe HannoverMesse w Hannoverze w Niemczech
 • na Targi Transportu, Spedycji i Logistyki LOGISTEX w Sosnowcu

Logistycy na targach edukacyjnych

Techników logistyków spotkać można w marcu na corocznych Targach Edukacyjnych Festiwal Zawodów w Małopolsce w EXPO Kraków.

Staże wakacyjne

Nasi uczniowie mają możliwość odbycia staży wakacyjnych i otrzymania stypendium (kwota stypendium w 2022 roku wynosi 2300 zł za jeden miesiąc stażu).