Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

1.png

2.png

3.png

4.png

 

Wizyta uczniów z Niemiec

Wizyta nauczycieli i uczniów ze szkoły HEMS w Darmstadt.

IMG 223712 września 2017 roku gościliśmy w naszej szkole młodzież  i nauczycieli z Niemiec. To już prawie tradycja, iż na początku roku przyjeżdża do nas grupa ze  szkoły partnerskiej : Heinrich Emanuel – Merck - Schule z Darmstadt. Jak zwykle, była to liczna reprezentacja: 30 uczniów oraz 4 opiekunów. Ich celem była wizyta w obozie  Auschwitz – Birkenau,  poznanie Krakowa, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce. Dzień spędzony w ZSM nr 2 był okazją dla naszych uczniów i gości do wspólnych gier i zabaw dydaktycznych prowadzonych przez p. Anję Trieschman, opiekunkę grupy niemieckiej. Z naszej strony rolę gospodarza i przewodnika po szkole pełniła klasa 3te Technikum Fryzjerskiego. W tym roku , pomimo kiepskiej pogody, udało nam się również zorganizować mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją szkoły a gośćmi. Ten, już „międzynarodowy” sprawdzian umiejętności wygrała  reprezentacja naszej szkoły  wynikiem: 4:3. Gratulujemy zawodnikom / głównie klasie 2tb / i cieszymy się z tego wyniku! Szkoła HEMS posiada status placówki europejskiej; uczy się w niej młodzież z wielu krajów, gdyż Darmstadt to ośrodek nauki i kultury, w którym działają międzynarodowe  firmy, takie  jak : Merck, Wella,, Software, AG ,Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych. Co ciekawe, w tym mieście jest również akcent polski ze względu na działalność  Niemieckiego Centrum Kultury Polskiej /nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić Instytut w ramach wizyty programu Erasmus+/. Ze szkołą HEMS  współpracujemy również w ramach projektu Erasmus +.

 

IMG 2160

IMG 2205

Młodzi ekolodzy

log chem3Technicy logistycy (4tm, 3tl) z naszej szkoły uczestniczą w projektach nawet w weekedny pod opieką pani mgr Magdaleny Maślanki! Projekt ekologiczny Miasta Krakowa współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ma na celu budowanie świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i racjonalne korzystanie z jego zasobów oraz promowanie informacji i działań dotyczących ochrony elementów ekosystemu. Cele te są też nieodłącznym elementem EKOLOGISTYKI.
Na zdjęciach EKOLEKCJE - część I: badanie fizykochemiczne gleby w Zespole Szkół Chemicznych.

 logi chem2

 

log chem1

Zakończenie roku szkolnego

 luggage 1149289 640

Harmonogram zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017

Piątek, 23 czerwca 2017 r.

Technikum nr 16 – godzina 9:30

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – godzina 10:15

klasa Wychowawca sala
1 ta mgr Małgorzata Rudnik  316
1 tb mgr Magdalena Wąsik  215
1 te mgr Marta Rebech  200
1 tl mgr inż. Grzegorz Gawłowski  L2
1a mgr Grzegorz Cieślik  313
1b mgr Adam Job  218
1c mgr Elżbieta Kiryszewska  216
2 ta mgr inż. Grzegorz Turek  217
2 te mgr Anna Hanczakowska  204
2 tl mgr Romana Urbaniec  312
2 a mgr Dariusz Szafraniec  314
2 b mgr inż. Katarzyna Pajda  209
2 c mgr Małgorzata Bartnik-Toczek  211
3ta mgr Joanna Rusnarczyk  113
3 tm mgr Jadwiga Polowiec  115
3 a mgr Monika Wojdała  305
3 b mgr Dominik Ludwin  213
3 k mgr Marcin Królikowski  31/L1
3 m mgr Agata Mączyńska  300