Statut szkoły

Szatut Szkoły w wersji ujednoliconej. Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015

 

Procedura Zwolnień z WF

Od dnia 1.09.2015 w szkole obowiązywać będzie nowa procedura uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego. Procedurę wprowadza się na mocy uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego