Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) to projekt współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w którym uczestniczy Gmina Miejska Kraków.

Głownym celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych poprzez umożliwienie im poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności. W projekcie biorą udział krakowskie szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Projekt CKZ realizowany jest w terminie 2 stycznia 2017 – 31 grudnia 2019 i obejmuje sześć branż: budowlaną (B), mechaniczną (M), turystyczno-gastronomiczną (T), elektryczno-elektroniczną (E), rolniczo-leśną z ochroną środowiska (R) oraz administracyjno-usługową (A).

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2

W Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych realizowane są:

 • kursy i szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe branżowe i interdyscyplinarne
 • staże u pracodawców

w następujących branżach:

 • branża mechaniczna
 • branża administracyjno-usługowa.

Koordynatorzy projektu

 • mgr Magdalena Wąsik (branża mechaniczna)
 • mgr inż. Grzegorz Turek (branża administracyjno-usługowa)

Dokumentacja

Szczegółowy opis projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 • załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy
 • załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa
 • załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
 • Karta oceny