Poniżej dostępne są materiały dydaktyczne dla uczniów kształcących się w zawodach:

  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • sprzedawca
  • technik usług fryzjerskich
  • technik logistyk

Materiały zostały pobrane ze strony internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) i stanowią elementy modułowego programu nauczania. Zachęcamy wszystkich uczniów do zdobywania wiedzy!

Branżowa szkoła I stopnia

fryzjerFryzjer

mechanik pojazdów samochodowychMechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowychElektromechanik pojazdów samochodowych

sprzedawcaSprzedawca

Technikum

technik usług fryzjerskichTechnik usług fryzjerskich

technik logistykTechnik logistyk