W naszej szkole od 1 marca 2024 r. realizowany jest Projekt "POZNAJMY SIĘ".

Głównym celem projektu jest szeroko rozumiana integracja dwustronna oraz tworzenie pozytywnej grupy odniesienia dla przyszłych i obecnych migrantów, którzy uczą się w naszej szkole. Celem projektu jest poznanie oraz wzmocnienie w młodzieży i dorosłych postawy szacunku dla odmienności kulturowej, językowej oraz budowanie postawy otwartości zarówno migrantów jak i społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcia w ramach projektu:

  1. 10 spotkań warsztatowych Teatru Forum.
  2. Występ przed społecznością szkolną - spektakl interaktywny - Inny to ja.
  3. Warsztaty Filmowe dla uczniów, którzy wezmą udział w konkursie (głównym założeniem jest uświadomienie problemów z dyskryminacją rasową przez samych uczniów).
  4. Pokaz filmowy i wyłonienie zwycięzców - gala filmowa.
  5. Wspólne wyjście uczestników projektu na spektakl teatralny do Teatru.
  6. Promowanie filmów oraz spektaklu podczas Festiwalu Globaltica - lipiec Gdynia 2024.

Więcej informacji u Pani Magdaleny Wąsik, Pani Marzeny Bonczek, Pani Agnieszki Baziak, Pani Lizy German, Pana Pawła Ryndaka oraz Pani Małgorzaty Znosko.

Działania odbywają się w ramach projektu IOM finansowanego przez Stany Zjednoczone Ameryki.

https://www.facebook.com/IOMPoland

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst