Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie
na rok szkolny 2019/2020
(PDF 364 KB)

Powyższy regulamin dotyczy kandydatów do:

  • 4-letniego Technikum nr 16 (absolwenci gimnazjum)
  • 5-letniego Technikum nr 16 (absolwenci szkoły podstawowej)
  • 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego (absolwenci gimnazjum)
  • 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego (absolwenci szkoły podstawowej)
  • 3-letniego IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych