Lista osób przyjętych

hasło do pliku: ZSM2@

 

REGULAMIN REKRUTACJI - dostępny tutaj

Podręczniki dla klas pierwszych zostaną podane przez nauczycieli uczących na początku września.

feklama Fb