Skład Zespołu Nadzorującego (Komisji Koordynującej):

 • Pani Katarzyna Swałdek – przewodniczący, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Lech Dzimiński – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Robert Grajny – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pani Agnieszka Kurnyta – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pani Marta Szczepańska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Paweł Zegartowski – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Artur Szczęsny – przedstawiciel Rady Rodziców
 • Pani Emilia Fundament – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 • Pani Agnieszka Lachman – przedstawiciel Administracji i Obsługi

Skład Komisji Konkursowej:

 • Pani Katarzyna Swałdek – przewodniczący, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Robert Grajny – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Artur Szczęsny – przedstawiciel Rady Rodziców
 • Pani Emilia Fundament – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 • Pani Agnieszka Lachman – przedstawiciel Administracji i Obsługi

Skład Komisji Wyborczej:

 • Pani Katarzyna Swałdek – przewodniczący, przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Paweł Zegartowski – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
 • Pan Artur Szczęsny – przedstawiciel Rady Rodziców
 • Pani Emilia Fundament – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
 • Pani Agnieszka Lachman – przedstawiciel Administracji i Obsługi