Poniżej przedstawiamy wykaz inicjatyw związanych z programem "Złota Szkoła", organizowanym przez NBP w Warszawie. 

23.01.2024r. Polski Złoty i Narodowy Bank Polski na przestrzeni ostatnuch 100 lat - konkurs

26.01.2024r. Autentyczność banknotów

28.01.2024r. Projekt monety okolicznościowej - konkurs

29.01.2024r. „Monetarne” atrakcje turystyczne, czyli co wspólnego mają atrakcje turystyczne z monetami?

30.01.2024r. Jak pieniądze trafiają do naszego portfela?

30.01.2024r. Własności magnetyczne polskich monet obiegowych

31.01.2024r. Chemia na straży pieniądza

02.02.2024r. „Monetarne” atrakcje turystyczne na monetach obiegowych i okolicznościowych. Koszt usług turystycznych w walucie obcej.

02.02.2024r. Spotkanie z kolekcjonerem monet

02.02.2024r. Fryzjerski eurobiznes

06.02.2024r. Rola pieniądza w gospodarce

08.02.2024r. Co biologia ma wspólnego z pieniędzmi?

08.02.2024r. Gry i zabawy kształtujące zwinność.

08.02.2024r. Obliczanie inflacji i analiza wpływu zmiany wysokości stóp procentowych na konsumentów.

08.02.2024r. Money in faces

08.02.2024r. Koszty i sposoby wytwarzania pieniędzy

09.02.2024r. Pieniądz w dziejach Polski

09.02.2024r. Proces budowania zespołu

01.03.2024r. "Mennica" w ZSM2

26.02.2024r. - 08.03.2024r. Warsztaty dla technikum i szkoły branżowej

05.03.2024r. Warsztaty dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie

05.03.2024r. Warsztaty dla klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie

05.03.2024r. Debata międzypokoleniowa