W związku z zawartym Porozumieniem opieka stomatologiczna nad uczniami ZSM nr 2 sprawowana będzie w gabinecie dentystycznym:

Gabinet stomatologiczny Specjal Dent Markowicz-Deja Sp.j. w Szkole
Podstawowej nr 25
ul. Komandosów 29, 30-334 Kraków (tel. 793 824 478)

Godziny pracy gabinetu:

wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-11.00
czwartek 8.00-14.00

Opieka stomatologiczna realizowana będzie na podstawie zgłoszeń
rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich. Usługi realizowane są w ramach świadczenia NFZ.
Umówienie wizyty przez rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów odbywa się w sposób obowiązujący w Podmiocie leczniczym.