1. W dniu 16.11.2023 r. złożono w Sekretariacie kopertę zgłoszeniową nr 1.

2. W dniu 21.11.2023 r. złożono w Sekretariacie kopertę zgłoszeniową nr 2.

3. W dniu 24.11.2023 r. złożono w Sekretariacie koperty zgłoszeniowe nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

4. W dniu 28.11.2023 r. złożono w Sekretariacie kopertę zgłoszeniową nr 19.

5. W dniu 29.11.2023 r. złożono w Sekretariacie koperty zgłoszeniowe nr 20, 21, 22.

6. W dniu 30.11.2023 r. złożono w Sekretariacie koperty zgłoszeniowe nr 23, 24.

7. W dniu 6.12.2023 r. Komisja Konkursowa powołana przez Pana Dyrektora ZSM nr 2 dokonała otwarcia 24 kopert z kandydatami na patrona Technikum nr 16. Komisja odnotowała 4 zgłoszenia pojedyncze oraz 20 zgłoszeń na tego samego kandydata (Janusz Kulig). Z przyczyn formalnych zgłoszenie grupowe zostało jednogłośnie odrzucone przez Komisję.

Ocenie merytorycznej poddano następujących kandydatów: dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświaty (zgłoszenie: wicedyrektor), ks. dr Jan Kaczkowski, (zgłoszenie: absolwent), Tadeusz Teddy Pietrzykowski (zgłoszenie: nauczyciel), dr Wanda Półtawska, prof. PAT (zgłoszenie: nauczyciel). Po weryfikacji kandydatów, ocenie merytorycznej i burzliwej dyskusji wyłoniono 3 kandydatów na patrona Technikum nr 16 tj.:

dr inż. Władysławę Marię Francuz, prof. oświaty (54 pkt.),

ks. dr. Jana Kaczkowskiego (51 pkt.) oraz

Tadeusza Teddiego Pietrzykowskiego(33 pkt.).

Wybór patrona w głosowaniu tajnym przez społeczność Technikum nr 16 (nauczyciele, uczniowie, rodzice, administracja i obsługa) odbędzie się 5 lutego 2024 r.

8. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej (do pobrania).

9. Oficjalne ogłoszenie kandydatów:

406461156_2549466455221687_1353541590449086645_n.png