Semestr pierwszy 2019/2020

2 września 2019 Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
11 września 2019 Zebrania organizacyjne z rodzicami
25 września 2019 Posiedzenie Zespołów do Spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
2 października 2019 Ślubowanie klas pierwszych
11 października 2019 Uroczysta rada pedagogiczna
13 listopada 2019 Zebrania z rodzicami
26 listopada 2019 Rada pedagogiczna
20 grudnia 2019 Wigilie klasowe 
20 grudnia 2019 Uroczysta rada pedagogiczna 
23–31 grudnia 2019 Przerwa świąteczna
2–3 stycznia 2020 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich klas
3 stycznia 2020 Koniec semestru dla klas trzecich technikum
8 stycznia 2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas maturalnych
10 stycznia 2020 Egzamin zawodowy 
do 20 stycznia 2020 Wystawienie ocen śródrocznych 
22 stycznia 2020 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
Zebrania informacyjne z rodzicami, konsultacje
24 stycznia 2020 Koniec pierwszego semestru
27 stycznia – 7 lutego 2020 Ferie zimowe

Semestr drugi 2019/2020

13 lutego 2020 Rada pedagogiczna
26 marca 2020 Zebrania informacyjne z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną)
9–14 kwietnia 2020 Przerwa świąteczna
17 kwietnia 2020 Wystawienie ocen rocznych dla klas maturalnych
20 kwietnia 2020 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla klas maturalnych
24 kwietnia 2020 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych
4–6 maja 2020 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich klas
4–29 maja 2020 Praktyki klas 3ta, 3te, 3tl, 3tm
20 maja 2020 Zebrania z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach
do 17 czerwca 2020 Wystawienie ocen rocznych w pozostałych klasach
19 czerwca 2020 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich klas
22 czerwca 2020 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
22–23 czerwca 2020 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla technikum
23 czerwca 2020 Pisemny egzamin zawodowy
26 czerwca 2020 Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca 2020 Rada pedagogiczna 
29 czerwca – 31 sierpnia 2020 Wakacje letnie
25 sierpnia 2020 Matura w terminie poprawkowym
26, 27 sierpnia 2020 Egzaminy poprawkowe
28 sierpnia 2020 Rada pedagogiczna