Rok szkolny 2023/2024

4 września 2023 Początek roku szkolnego 2023/2024
13 września 2023 Zebrania organizacyjne z rodzicami
do 30 września 2023 Składanie deklaracji maturzystów w sprawie egzaminów maturalnych
12 października 2023 Ślubowanie klas pierwszych  akademia  uroczysta rada pedagogiczna
13 października 2023 Dzień wolny
14 października 2023 Dzień Edukacji Narodowej
30-31 października 2023 Dni wolne
1 listopada 2023 Wszystkich Świętych  dzień wolny
10 listopada 2023 Święto Niepodległości akademia
11 listopada 2023 Święto Niepodległości  dzień wolny
13 listopada 2023 Rada pedagogiczna
15 grudnia 2023 Termin wystawiania ocen śródrocznych we wszystkich klasach
22 grudnia 2023 Wigilie klasowe • uroczysta rada pedagogiczna • rada klasyfikacyjna
23-31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
2 stycznia 2024 Początek II semestru
2 stycznia-31 stycznia 2024 Praktyki zawodowe klas 3 i 4 (po szkole podstawowej)
6 stycznia 2024 Święto Trzech Króli  dzień wolny
9 stycznia 2024 Zebranie z rodzicami
12-25 lutego 2024 Ferie zimowe
15 marca 2024 Wystawienie proponowanych ocen rocznych w klasach maturalnych 
21 marca 2024 Zebrania informacyjne dla rodziców uczniów klas maturalnych (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną)
28 marca- 2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
18 kwietnia 2024 Termin wystawiania ocen rocznych w klasach maturalnych
22 kwietnia 2024 Rada klasyfikacyjna klas maturalnych
26 kwietnia 2024 Zakończenie Roku Szkolnego w klasach maturalnych 
1 maja 2024 Święto Pracy dzień wolny
2 maja 2024 Dzień Flagi dzień wolny
3 maja 2024 Święto Konstytucji 3 Maja dzień wolny
7-9 maja 2024 Egzaminy maturalne
13 maja 2024 Wystawienie proponowanych ocen rocznych 
20 maja 2024 Zebranie z rodzicami
30 maja 2024 Boże Ciało  dzień wolny
31 maja 2024 Dzień wolny
3 czerwca 2024 Dzień wolny 
10 czerwca 2024 Termin wystawiania ocen rocznych 
13 czerwca 2024 Rada Pedagogiczna
21 czerwca 2024 Zakończenie roku szkolnego  akademia
21 czerwca 2024 Rada Pedagogiczna
20-21 sierpnia 2024 Egzamin maturalny w sesji poprawkowej
26-27 sierpnia 2024 Egzaminy poprawkowe
29 sierpnia 2024 Rada pedagogiczna