Deklaracja dostępności strony internetowej www.zsm2krakow.pl
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsm2krakow.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2
im. Kazimierza Górskiego
al. Skrzyneckiego 12
30-363 Kraków
tel. 12 266 70 67
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-15.

Strona internetowa www.zsm2krakow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości
• część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
• wersja tekstowa strony, bez grafiki,
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
• focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,
Wszystkie elementy niedostępne są w trakcie sprawdzania i dostosowywania do dostępności.


Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Turek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 266 70 67

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Budynek Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie nie spełnia minimalnych wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Wejście główne do budynku dostępne od strony ulicy odbywa się po stopniach zewnętrznych. Brak platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych.