DataInformacje
11 września 2019 Zebranie organizacyjne z rodzicami
  • godz. 16.30 – Technikum nr 16 (wszystkie klasy)
  • godz. 17.30 – Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (wszystkie klasy)
Informacja o numerach sal na zebrania będzie wywieszona przy wejściu do szkoły
13 listopada 2019 Zebranie z rodzicami
8 stycznia 2020 Zebranie z rodzicami uczniów klas maturalnych
22 stycznia 2020 Zebranie informacyjne z rodzicami, konsultacje
26 marca 2020 Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas maturalnych (informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną)
20 maja 2020 Zebranie z rodzicami, przekazanie informacji o ocenach

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020