Zanieczyszenie powietrzaNa stronie publikowane są komunikaty w przypadku przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza na obszarze Krakowa.